Zalfje nodig?

Zoals ik zondag al had beloofd, gaan we het vandaag hebben over de zalving. Niet alleen omdat ik het er graag over wil hebben, maar ook omdat we bij dit vers zijn aangekomen in ons verhaal: "Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem daar, bij zijn broers. Vanaf die dag was David vol van de Geest van God." (1 Samuël 16:13)

Trouwens, misschien denk je wel: 'Deze serie ging toch over David en Goliath?'. Klopt helemaal. Ik wil graag samen met jullie het hele verhaal door, om te zien wat we van elk stukje kunnen leren. Goliath komt pas in hoofdstuk 17 van 1 Samuël aan de orde, en we bevinden ons nu ongeveer op de helft van hoofdstuk 16. 😉 Maar niet getreurd, ik geloof dat waar we het vandaag over gaan hebben één van de twee belangrijkste redenen was dat David kon winnen van Goliath. 

Samuël voert de kern van zijn opdracht uit. Hij zalft David. Maar zalven, waarom eigenlijk? 

Een geweldige man van God, Jan Sjoerd Pasterkamp, hoorde ik eens zeggen dat wanneer we de betekenis van een woord in de Bijbel willen begrijpen, het goed is om te gaan naar het eerste moment dat het woord gebruikt werd. Laten we dat ook samen even doen voor het woord 'zalven'. (Je hebt hier trouwens handige apps en websites voor, zoals deze.)

Het woord mâschach (zalven) komen we het eerst tegen in Genesis 31:13. Daar zegt God tegen Jakob: "Ik ben de God van Bet-El, de plaats waar je als teken een steen rechtop hebt gezet en overgoten hebt met olijf-olie.".

Een rechtopstaande steen. Dat is het eerste voorwerp dat in de Bijbel gezalfd werd. Het is goed om te weten dat het woord Bet-el 'Huis van God' betekent. Jacob zalfde dus een steen en noemde de plaats daarna 'Huis van God'. Ik denk dat dit wel de kern van wat 'zalven' is raakt. Het is een teken van Gods aanwezigheid. Door de zalfolie zegt God eigenlijk: "Jij kunt deze taak doen, want Mijn aanwezigheid zal merkbaar bij je zijn."

Deze betekenis zie je ook vaak terug in het Oude Testament. God koos daar sommige mensen op Zijn Heilige Geest op te laten rusten, voor een speciaal doel. David werd gezalfd zodat hij koning van Israël kon zijn. 

Nu is het anders. In 1 Johannes 2:20 schrijft Johannes aan de gelovigen: "Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest." Iedereen die bij Jezus hoort, wordt gezalfd door de Heilige Geest. Gods merkbare aanwezigheid zal bij ons zijn, zodat we de grote opdracht kunnen voltooien.  

Deze zalving van de Heilige Geest, deze merkbare bovennatuurlijke aanwezigheid van God. Ik geloof dat dat één van de redenen was dat David won van Goliath. Natuurlijk gezien was David niet sterker dan Goliath. Maar door Gods bovennatuurlijke aanwezigheid op Davids leven, won hij wel. 

En ook wij hebben de zalving van de Heilige Geest nodig om te winnen in ons leven. Te winnen van leugens. Te winnen van ziekte. Te winnen van zonde. Dit kunnen we niet door onze eigen kracht of vaardigheden. Dit kan alleen door de kracht en zalving van Gods Heilige Geest. 

Er is een gebeurtenis in mijn leven geweest waardoor ik hier diep van overtuigd ben geraakt. Een aantal jaar geleden werd ik op een conferentie sterk aangeraakt door de Heilige Geest. Hoe zag dat eruit? Raar. Het voelde een beetje alsof er de hele tijd elektrische schokken door mijn lichaam gingen, en dat 2 dagen lang. Het was niet vervelend, ik ervaarde juist Gods liefde en kracht. 

Op de tweede avond van deze dagen waren we met een groepje jongeren buiten aan het bidden. Op een gegeven moment leg ik mijn hand 5 seconden op de schouder van een jongen naast me en bid in mezelf voor hem. Een poosje later komt deze jongen naar me toe en zegt: "Nils, kun je even met me bidden? Ik ben nog nooit zo blij geweest als de 5 seconden waarin jij je hand op mijn schouder had."

Lang verhaal kort, ik ging even verderop met hem bidden en ook hij werd merkbaar aangeraakt door God en begon zelfs in tongen te bidden. Deze jongen volgt nog steeds met zijn hele hart Jezus en hij noemt dit moment als het moment dat hij God echt leerde kennen. 

Wow… in geen 20 gesprekken over het geloof had ik kunnen bereiken wat Gods kracht en zalving in 5 seconden kan. Bid daarom dit gebed met mij mee: "God, zalf mij opnieuw met Uw Heilige Geest!"

Nils

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *