Woord en daad

Als we willen weten hoe we op een liefdevolle en goede manier van God kunnen getuigen moeten we natuurlijk kijken naar hoe Jezus dat deed. Hij is het beste voorbeeld van hoe je zowel in je daden als met je woorden het goede nieuws kan vertellen. 

Een bekende uitspraak over evangeliseren is: Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Op zich een goede uitspraak die ons wijst op het belang om in onze daden en acties Gods liefde te laten zien. Toch zien we dat bij Jezus woorden en daden altijd samen gaan. Waar Jezus soms urenlang het evangelie predikte, was hij op andere momenten aan het eten met de tollenaars en prostituees en genas Hij de zieken. Hij liet zien van iedereen te houden en iedereen met open armen te ontvangen. 

Woorden en daden gaan altijd samen. Woorden zonder daden maken onze boodschap ongeloofwaardig. Daden zonder woorden zorgen ervoor dat mensen niet weten waarom we zo leven, Wie onze bron is. Vaak willen we wachten totdat mensen naar ons toe komen om te vragen wat ons drijft, maar voor de meeste mensen is de drempel om dat te vragen te hoog. Jezus roept ons om naar de volken te gaan. 

Het is niet gek dat je het spannend vindt om met woorden te getuigen aan je vrienden of collega’s. Soms kan het veiliger voelen om vooral door wat je doet te laten zien dat je in God gelooft. En dat is al iets heel moois en erg belangrijks! In 1 Petrus 2 staat dat onze goede daden een grote invloed kunnen hebben op ongelovigen en hier mogen we elke dag in groeien. Toch zegt Jezus dat we de volken, onze omgeving, het goede nieuws ook mogen vertellen

Wanneer we hier angst over voelen, belooft Jezus twee dingen. We hoeven ons geen zorgen te maken omdat de Heilige Geest:

  1. ons op het moment de woorden ingeeft (Marcus 13:11)
  2. ons herinnert aan alles wat Jezus heeft gezegd (Johannes 14:26).

De Heilige Geest wilt het doen dóór ons! Zelf heb ik ervaren dat dit op een heel natuurlijke en spontane manier gaat; op het moment dat ik met mensen in gesprek ga, merk ik dat de woorden vaak vanzelf komen en ik antwoorden kan geven op lastige vragen. Tegelijkertijd kan ik ook eerlijk zijn dat ik niet alles weet. Op die manier leidt God ons en doen we het niet alleen. 

Als we kijken naar wat Jezus zegt in de aangehaalde Bijbelteksten van vandaag, heeft Hij het over momenten waar we al voor mensen staan, waar we al met mensen in gesprek zijn. God kan ons alleen leiden, wanneer wij al in beweging zijn. Hij vraagt van ons om de stap uit onze comfortzone te zetten en onze mond open te doen. Dan zal Hij er zijn met Zijn woorden en leiding. Hij zal namelijk nooit tegen onze vrije wil in gaan; Hij wilt dat wij bewust kiezen. 

Als je het eng vindt om mensen te vertellen over Jezus mag jij geloven in de beloftes die Jezus heeft gedaan in Zijn Woord!

Joshua en Noah

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *