Wil jij nieuw worden?

Neem eerst even vijf minuten de tijd en vraag de Heilige Geest wat Hij tegen jou persoonlijk wil zeggen. Ga daarna pas verder met lezen.

“Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.” (2 Korinthe 5:17)  

Wat een spannend verhaal lezen we in Exodus 14. God die zijn volk op het laatste moment redt en voorgoed afrekent met de vijand Egypte.  

Terecht wordt dit verhaal vaak vergeleken met de doop: Zoals de Israëlieten door hun geloof door de rode zee konden gaan zo kunnen wij door ons geloof gedoopt worden. Zoals God de Israëlieten bevrijdde van hun vijanden worden wij bevrijd van onze zonden door de doop. En net zoals de Israëlieten weer een hoopvolle toekomst tegemoet gingen nadat ze door de zee heengingen, gaan wij na de doop een fantastische toekomst tegemoet. God maakt ons namelijk helemaal nieuw.

Heb jij die keuze voor Jezus al gemaakt?

Wil jij graag bevrijd worden van je zonden? Bid dan met mee.

“Vader, hier ben ik. Ik heb U nodig in mijn leven. Ik dank U dat uw bloed mij heeft gereinigd en verlost van de vijand. Ik bid dat dit besef steeds meer in mijn hart mag landen. Vandaag kies ik, opnieuw of voor het eerst, voor U. Ik wil een hoopvolle toekomst met U tegemoet gaan! Vader, ik neem Uw geschenk aan. Amen.”