Wil jij het goede doen?

We hebben woensdag gelezen dat we door geloof een kind van God en een nieuwe schepping worden. Al het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Een onderdeel van dat nieuwe leven is dat we ons anders gaan gedragen. 

“Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.” (Jakobus 2:17, HSV)

Als je gelooft, ga je je anders gedragen. Op het moment dat je tot geloof komt, noemen we dat ook wel: je bekering. Jezelf bekeren betekent letterlijk: jezelf 180 graden draaien. Je keert je oude gewoontes de rug toe en stapt het nieuwe leven in.

Als je gaat geloven in de kracht van gebed, ga je bijvoorbeeld bidden. Bidden voor de situaties die je tegenkomt, voor genezing of voor mensen om je heen. Iets wat je daarvoor waarschijnlijk nooit deed. Als je gaat geloven dat God voor je zorgt, geef je je zorgen over aan Hem. Je kiest ervoor om  zorgen over de toekomst weg te sturen.

Als je gaat geloven dat Jezus jouw zonde droeg omdat Hij zo ontiegelijk veel van je houdt, ga je je leven aan Hem overgeven. Ondanks dat het nog steeds een strijd kan zijn, is je houding tegenover zonde veranderd: je wilt ineens het goede doen.

In 1 Johannes 3 staan ook kenmerken genoemd van Gods kinderen: rechtvaardig leven en je broeder liefhebben. Je gaat naar de omgeving kijken door Gods ogen. Je stuurt een klasgenoot een kaartje, omdat ze het moeilijk heeft. Je komt op voor de gast die belachelijk wordt gemaakt.  

Vaak kan ik hier ook nog in groeien: ik hou nu mijn mond als er wordt geroddeld en ik heb het ‘te druk’ om iemand te vragen hoe het nu écht gaat. Gelukkig zullen we verder in deze serie ontdekken dat je het niet alleen hoeft te doen. De Heilige Geest wil ons hierbij helpen. Ons gedrag verandert omdat we God ontmoeten, daardoor willen we ineens iets anders.

Zullen we God vragen of Hij je helpt meer en meer op Jezus te lijken?

"Lieve Vader in de hemel, dank U dat U mijn leven nieuw heeft gemaakt. Laat mij meer en meer op Jezus lijken. Laat mij zien wat U door mij heen wilt doen. In Jezus’ Naam, Amen."

Elise

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *