Wijd je toe als een priester

In Exodus 29:1 lezen we dat het doel van de ceremonie om mensen in te wijden tot priester was om “hen te heiligen”. Bij het woord “heilig” hebben wij allerlei associaties, maar simpelweg betekent het gewoon dat priesters apart werden gezet voor hun dienst aan God. Ze wijdden heel hun leven toe aan hun werk voor God. God dienen doe je niet half-half. Het vraagt alles van je. Zoals de priesters hun leven toewijdden, mogen wij dat nu ook doen. 

Een belangrijk onderdeel van de priesterwijding, oftewel de toewijding van priesters aan God, was dat de priesters werden gewassen. De Bijbel zegt dat ook wij gewassen zijn. We zijn gewassen door het woord van God (Efeze 5:26), door het werk van de Heilige Geest (Titus 3:5) en door het bloed van Jezus (Openbaring 1:5).  

Door deze wassing zijn we geheiligd. Je bént geheiligd. God heeft jou apart gezet zodat je je leven kunt toewijden aan Hem. Niets staat meer in de weg om voor Hem te gaan leven. Het is zelfs Gods wil dat we heilig worden; dat we ons leven apart zetten voor Hem. Hij heeft ons apart gezet, maar de keuze om voor God te gaan leven en onszelf toe te wijden aan Hem ligt bij ons.

God wil niet alleen dat we vergeven zijn en dat we later naar de hemel gaan. Nee, Zijn doel is dat we nu al voor Hem gaan leven. Heiliging is dat we ons leven apart zetten en toewijden aan God om Hem te dienen. Net als een priester dat deed. De Bijbel roept ons op om te streven naar heiligheid. Dat betekent dat we alle gebieden en aspecten van ons leven gaan toewijden aan God en in lijn brengen met Zijn wil. Op ons werk, op school, met onze financiën, in onze relaties en noem maar op.

Priesters droegen zelfs zichtbaar een gouden plaat op hun voorhoofd waarop stond “DE HEILIGHEID VAN YHWH.” Het liet zien dat de priesters in eerste plaats dienaren van God waren. Ook wij zijn in de eerste plaats geroepen om dienaren van God te zijn en om van daaruit mensen te dienen. Met alles wat we doen, denken en zeggen, mogen we God gaan dienen. Zo wil Hij zichzelf door jou heen laten zien aan deze wereld.

Op het moment dat ik ervoor koos om Jezus te volgen, stond mijn wereld op zijn kop. Opeens besefte ik de impact van mijn keuze. Ik leef niet meer voor mezelf. Ik ben bedoeld om voor God te leven. Ik wíl voor God leven en dat mag me alles kosten. Het leven als priester herinnert me iedere dag aan deze waarheid. Ik leef om God en de mensen om me heen te dienen. Mijn leven is niet meer van mij. 

Wil jij jouw leven toewijden aan God?

Karel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *