Wij zijn Gods erfgenamen

Als kind van God ben je opgenomen in de Hemelse familie. In Galaten 4 lezen we dat jij nu ook een erfgenaam bent geworden van God.

“Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus.” (Galaten 4:6-7, HSV)  

Het klinkt misschien een beetje gek, maar als God een testament had, stond jij daarin! God heeft het eeuwige leven nagelaten aan al Zijn kinderen. Normaal gaat een testament in werking als iemand is gestorven. God leeft, maar is wel al gestorven om het testament te kunnen laten gelden. Door Jezus’ dood én opstanding ontvang jij het eeuwige leven.

Van onze erfenis kunnen we nu al een stukje zien door de Heilige Geest die in ons wordt geplaatst. In 2 Korinthe 1:22 noemt Paulus de Heilige Geest het onderpand. De Heilige Geest is het bewijs dat we kinderen van God zijn.  

Even praktisch: als je een kind van God bent, leeft de Heilige Geest in jou. Tegelijkertijd zegt Jezus dat we de Vader mogen vragen om de Heilige Geest. We mogen Hem vragen of we meer van de Heilige Geest mogen ervaren. We mogen bidden dat we Zijn stem leren verstaan. We mogen bidden om wijsheid. God belooft dat Hij het dan zal geven.

In mijn dagelijkse leven bid ik daarom als ik keuzes moet maken. Op dit moment sta ik voor de keuze of ik een master ga doen, en zo ja, welke. Ik geloof dat als ik God vraag wat ik moet kiezen en stil ben, Hij tot mij spreekt. Soms is dat door een gedachte die in me opkomt, soms doordat ik opeens moet denken aan een gesprek met iemand en soms doordat ik plotseling een overtuiging in mijn hart voel. Soms weet ik het ook nog even niet en dan vraag ik het God de volgende dag gewoon opnieuw.

Stel jij vandaag God ook een specifieke vraag? Wees stil en luister naar wat in je opkomt. De Heilige Geest is in jou! Twijfel er dus niet aan of je wel door God geleid kan worden. Wel mag je God iedere dag opnieuw vragen je te vullen met meer van Zijn Geest.

Elise

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *