Wie is als Hij?

Laatst zong ik het lied ‘Prijs Adonai’ van Opwekking. Dit lied ken ik goed en heb ik ongetwijfeld al minimaal 30 keer gezongen. Maar, toen ik dit lied recent weer zong raakte het me diep en begon ik te huilen. De eerste zin is: "Wie is als Hij, de Leeuw maar ook het Lam?". Het raakte mijn verliefde hart heel diep.

Onze liefde voor Jezus zal maken dat we het nooit zat zijn om tot Hem te zingen. Het zal je hart zo gevoelig maken dat je zelfs bij sommige clichés gewoon Jezus ontmoet! Verliefdheid maakt dat ‘te lang zingen’ op een zondagochtend niet meer een issue is. 

Niemand is zoals Jezus.

In 1 Korinthe 2 schrijft Paulus over hoe hij preekt over Jezus. Hij vertelt dat hij niet is gekomen naar de mensen in Korinthe met mooie overtuigingen of goede redenaties, maar dat hij gewoon Jezus de Gekruisigde wil preken. En dat is echt de kern van ons geloof.

Jezus is niet zomaar een mooi thema of iets inspirerends dat je kan combineren met andere religies. Jezus is het absolute middelpunt, we hoeven het alleen maar over Hem te hebben.

Noem me old school, maar ik geloof serieus dat Jezus het antwoord is op elke vraag, op elk probleem.

God heeft besloten om als baby in het tienermeisje Maria te komen: ongelooflijk. Als baby heeft Jezus moeten leren praten en lopen. Dit is echt niet te bevatten: God die besluit om als mens te leven, en te leren van de mensen die Hij zelf heeft gemaakt. 

Jezus begint dan jarenlang op aarde te leven, en doet goed voor iedereen. Hij is altijd trouw gebleven, en liet mensen nooit zitten. Sterker nog: hij leefde bewust voor anderen. Constant ontving Hij allerlei tegenslagen. Wanneer Hij Lazarus uit de dood opwekt, willen de Farizeeërs niet alleen Jezus maar ook deze opgewekte man doden, omdat er zoveel mensen door hem tot geloof komen. 

Eerlijk, ik had het al lang opgegeven. Maar, Jezus bleef vergeven en bleef liefdevol.

Op dit moment is Jezus in de Hemel. Hij heeft ogen als vuur en Zijn haar is wit als wol. Zo beschrijft Johannes Hem als hij Hem ziet in Openbaring 1. Johannes kende Jezus omdat hij drie jaar lang als discipel met Hem meeliep. Maar wanneer Johannes Hem nu ziet, valt hij als dood neer voor de voeten van Jezus. Zo heilig, krachtig en intens is Jezus nu!  

Het leek me bijzonder om letterlijk deze hele mail te praten over Jezus. Hij is het nou eenmaal om wie het draait. He is everything! 

Hoe verliefder we op Hem worden, hoe minder ons het uitmaakt of we sommige dingen al een keer eerder hebben gehoord. We bewonderen Hem elke keer weer opnieuw!

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *