Waar moeten we God aanbidden?

Lees eerst Johannes 4:19-26 en neem vijf minuten de tijd en vraag de Heilige Geest wat Hij tegen jou persoonlijk wil zeggen door deze Bijbeltekst heen en ga daarna pas verder met lezen.

Zondag hebben we gelezen over Mozes die een bijzondere ervaring had met God. Vandaag lezen we ook over een ontmoeting met God. De Samaritaanse vrouw ontmoet Jezus bij de put.

De vrouw heeft maar één vraag aan Jezus als ze ontdekt Hij een ‘man van God’ is. Ze vraagt: “Waar moeten we God aanbidden?” “Waar is zijn Heerlijkheid?” Vanaf vers 21 lezen we het antwoord van Jezus: 

“Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’” (Johannes 4:21-24)

Die tijd waar Jezus het over heeft is gekomen toen de Heilige Geest werd uitgestort. De Heilige Geest wil in jou wonen. Hoe vet is dat? Dat vuur wat te heilig was voor Mozes om dichtbij te komen brandt nu in ons. Dat betekent dat elke plek waar wij onze voet neerzetten heilige grond wordt, omdat we Zijn heerlijkheid in ons hebben wonen en dus ook kunnen uitdelen.

Bid je weer met me mee? 

"Dank U God, Dank U dat U Jezus voor mij naar deze aarde heeft gestuurd. Dank U Jezus dat U voor mijn zonden bent gestorven en dat door Uw volbrachte werk aan het kruis de weg naar de Vader weer vrij is. Dank U Heilige Geest dat U met al Uw heiligheid in mij wil wonen. Heilige Geest, ik bid dat Uw vuur steeds feller mag branden in mij en dat ik Uw heerlijkheid mag verspreiden waar ik ook heen ga, of dat nou school, werk of ergens anders is. Amen."

Luuk

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *