Alle ‘Vlammen’

Op deze pagina lees je alle e-mails van ‘in Vuur en Vlam terug’, klik op een afbeelding om de hele tekst te lezen. We hopen en bidden dat het jou zal inspireren!

Gods vuur steekt geloof aan 18 oktober 2020 - Ik geloof dat als Gods vuur op jouw leven komt, iedereen om jou heen ook gaat zien dat God God is. Ik geloof dat wanneer jij bedolven wordt onder Gods vuur, jouw verlangens naar dingen die niet van God zijn helemaal weg zullen branden.
Je leven staat op het spel! 14 oktober 2020 - Jouw leven is bestemd om in vuur en vlam gezet te worden. Als jij in vuur en vlam staat voor Jezus zul je merken dat je enthousiaster wordt om over Hem te vertellen. Je zult liefdevoller worden naar de mensen om je heen (ook als je die mensen eerst erg irritant vond).
Geef je over! 11 oktober 2020 - Wat staat jou nog in de weg om God voor 100% te volgen? Schrijf het op en ga ervoor bidden. Ook kan je praktisch gaan kijken hoe je hier verandering in kunt brengen. Wat zou jij vanaf vandaag anders kunnen doen zodat je meer op Jezus gaat lijken?
Zonder Gods levende water wordt ons leven oppervlakkig 7 oktober 2020 - Het volk kende God niet en vereerde alleen afgoden. Zonder de bron van Levend Water in hun hart, die alleen God hen kon bieden, waren ze aangewezen op een oppervlakkig leven, waar liefde en goedheid geen vrucht konden schieten. 
Gods waarheid is sterker dan elke leugen! 4 oktober 2020 - We gaan vandaag beginnen met het volgen van een belangrijke gebeurtenis in het leven van Elia, waar hij alles wat hij had gaf voor God. Ik vind dit echt een prachtig verhaal: het heeft zoveel raakvlakken met ons eigen leven!
Ontvang de beloften als priester 30 september 2020 - God vraagt aan priesters om de hele dag door, ’s ochtends en ’s avonds, offers te brengen. Maar Hij belooft ook veel. Deze beloften gelden ook voor ons vandaag de dag. Als wij elke dag als priesters gaan leven, liggen er prachtige beloften voor ons klaar.
Breng verzoening als priester 27 september 2020 - Wij mogen als priesters mensen verzoenen met God. Hoe doen we dat? Simpelweg door mensen te vertellen over het goede nieuws, het Evangelie!
Nader tot God als een priester 23 september 2020 - Als priesters mogen wij tot God naderen en Hem ontmoeten. Dat hoeft niet meer in de tabernakel en zelfs niet per se in een kerk. Door de Heilige Geest die in ons woont zijn wij nu zélf de tabernakel geworden waar God woont.
Heb mensen lief als een priester 20 september 2020 - Wij zijn geroepen om als priesters van mensen te houden. Ons werk voor God en voor mensen moet voortkomen uit de liefde die we hebben voor God en voor anderen.
Draag mensen als een priester 16 september 2020 - Ik wil Jezus niet meer voor mezelf houden. Toen ik eenmaal ontdekte wie God is en hoe goed het goede nieuws is, riep dit bij mij maar één reactie op: dit moet iedereen horen!
Breng offers als een priester 13 september 2020 - Paulus roept ons ertoe op om als reactie op de genade, de liefde en de goedheid van God onszelf als offer aan God te geven (zie Romeinen 12:1-2). Dat klinkt misschien gek; jezelf offeren?
Wijd je toe als een priester 9 september 2020 - God wil niet alleen dat we vergeven zijn en dat we later naar de hemel gaan. Nee, Zijn doel is dat we nu al voor Hem gaan leven. Heiliging is dat we ons leven apart zetten en toewijden aan God om Hem te dienen.
Kleed je als een priester 6 september 2020 - In Efeziërs 4:24 lezen we dat we onze oude mens hebben ‘uitgetrokken’ en dat we Jezus hebben ‘aangetrokken’. God zelf heeft ons met Jezus bekleed.
Leven als christen is leven als Priester 2 september 2020 - Het besef dat ik een priester ben en dat ik daarom mag leven als priester helpt mij om te begrijpen wat het écht betekent om christen te zijn en om iedere dag als christen te leven. 
Red me dan 30 augustus 2020 - Het werd licht. Niet alleen omdat de zon opkwam na deze lange nacht, maar ook omdat ik eindelijk rustig werd. Ik zag een groen veld, vol met hoog gras. Het was zo mooi, dat het wel leek of ik droomde. Daar was Jezus, Hij pakte mijn hand.
Priester Junior 26 augustus 2020 - Een poos geleden raakte ik in gesprek met twee Marokkaanse, jonge kerels: Bilal en Mohammed. Ik kwam ze tegen in de sauna van de sportschool, waar ik wel vaker te vinden ben.
Ambassadeurs van Jezus 23 augustus 2020 - Jezus zegt dat er een feest in de Hemel is over elke zondaar die zich bekeert naar God de Vader. Doordat wij beschikbaar zijn voor God, worden wij deel van heel veel feest in de Hemel en geven we Hem eer die Hij verdient.
Hart vol compassie 19 augustus 2020 - Wanneer onze relatie met God zich verdiept en we vragen om meer liefde en compassie voor andere mensen, zal ons hart steeds meer gaan kloppen als Gods hart. En zo ga jij de mensen zien zoals Jezus de mensen ziet!
Woord en daad 16 augustus 2020 - Woorden en daden gaan altijd samen. Woorden zonder daden maken onze boodschap ongeloofwaardig. Daden zonder woorden zorgen ervoor dat mensen niet weten waarom we zo leven, Wie onze bron is.
Alle schepselen 12 augustus 2020 - Door mensen waar je al een relatie mee hebt over Jezus te vertellen, wordt jouw boodschap nog persoonlijker. Door de relatie die je hebt is er geen druk om iemand in één gesprek te moeten bekeren.
De beste evangelist 9 augustus 2020 - Wij zijn vanuit onszelf niet in staat om mensen naar Jezus te leiden. Daarom wil God ons daarin te hulp schieten. Hij wil met ons samenwerken. Hij wil zoals Paulus in 1 Korinthe 2 schrijft, onze woorden kracht geven.
Geroepen? 5 augustus 2020 - Als wij doen waar Jezus ons voor heeft gemaakt leven wij in onze volledige potentie. Hij weet wat goed voor ons is! Hij heeft ons als een licht gemaakt en wil onze levens gebruiken om die van anderen te redden en te veranderen. 
Goed nieuws 2 augustus 2020 - Jezus gaf Zijn leven zodat de zonde niet meer tussen ons en Hem in stond. Nu kunnen wij weer bij Hem zijn met een schoon geweten. De Bijbel zegt dat wij rechtvaardig zijn verklaard door ons geloof.
Hoe jij geliefd bent! 29 juli 2020 - Jezus gaf Zijn leven zodat de zonde niet meer tussen ons en Hem in stond. Nu kunnen wij weer bij Hem zijn met een schoon geweten. De Bijbel zegt dat wij rechtvaardig zijn verklaard door ons geloof.
Hoe jij hersteld bent! 26 juli 2020 - We hebben de mogelijkheid om het cadeau van onze redding aan te pakken en opnieuw te beginnen, alsof we nog nooit gezondigd hebben. We kunnen weer leven in liefde.
Hoe jij bedoeld bent! 22 juli 2020 - God heeft ook jou bedoeld om op Hem te lijken, om liefdevol te zijn. Hij heeft je bedoeld om steeds meer op Jezus te gaan lijken, zodat je Hem kan laten zien aan deze wereld.
Ge-na-de. Genade en vrede zij met u, Amen. 19 juli 2020 - God heeft de hemel en aarde bewogen zodat Hij weer in contact met jou kan komen, zodat wij weer bij Hem kunnen zijn. In Johannes 3:16 staat dat God Zijn eigen zoon gaf zodat wij het eeuwige leven konden krijgen.
Alles gaat om Hem! 15 juli 2020 - God heeft de hemel en aarde bewogen zodat Hij weer in contact met jou kan komen, zodat wij weer bij Hem kunnen zijn. In Johannes 3:16 staat dat God Zijn eigen zoon gaf zodat wij het eeuwige leven konden krijgen.
Meer kracht 12 juli 2020 - In de lijst van de gaven van de Geest in 1 Korinthe 12 staat in de Herziene Statenvertaling: "werkingen van krachten". Andere vertalingen vertalen dit als: "De gave om wonderen te doen". In het Grieks staat hier het woord 'Dunamis'.
De God die geneest 8 juli 2020 - God openbaart Zichzelf in Exodus 15:26 al als 'Jehova Rapha', dit betekent: 'De God die geneest'. Door het leven van Jezus wordt het nog veel duidelijker dat het Gods verlangen is dat wij zullen genezen van onze ziekten en pijn.
Geloof dat levens verandert 5 juli 2020 - De gave van geloof kan ons helpen als we in een hopeloze situatie zitten. Op zo'n moment verzekert God je ervan dat Jezus boven de situatie staat en dat alles goed komt. Ik bid dat jij dat ook mag gaan ervaren.
Wat komt wel van God? 1 juli 2020 - Ik geloof dat God ons allemaal de gave van 'onderscheiding van geesten' heeft gegeven. 'Het Boek' vertaalt dit iets duidelijker door te schrijven: "onderscheiden wat wel en wat niet van Gods Geest afkomstig is."
God kent iedereen! 28 juni 2020 - Woorden van kennis hebben soms wel wat weg van profetie, maar het is toch echt wat anders. Waar profetie soms wat vaag is, is een woord van kennis eigenlijk heel direct en duidelijk. 
Bovennatuurlijke wijsheid 24 juni 2020 - God wil ons Zijn wijsheid geven. Zijn wijsheid is onmisbaar in ons leven. Het was Gods wijsheid die Mozes hielp om het volk te leiden. Het was Gods wijsheid die ervoor zorgde dat David koos voor aanbidding.
Vertalen maar! 21 juni 2020 - Nadat we het de vorige keer hebben gehad over de gave van tongentaal, wil ik het vandaag hebben over een gave die daar heel veel mee te maken heeft. De gave van vertaling.
Tongentaal explained 17 juni 2020 - Voor mij was was tongentaal heel lang iets onbekends en iets raars. Toch was ik er altijd wel nieuwsgierig naar. Hoe werkt dat nou? En hoe is het nou om een taal te hebben die zo intiem tussen jou en God is? 
Profeteren kun je leren 14 juni 2020 - In 1 Korinthe 14:1 zegt Paulus dat we vooral moeten streven naar de gave van profetie. Dus we moeten naar alle gaven streven, maar naar profetie nog extra. We hebben allemaal het woord profeteren wel eens gehoord, denk ik.
De cadeau’s van de Geest 10 juni 2020 - Wil je een profetie ontvangen, ga luisteren. Wil je een genezing zien gebeuren, leg iemand de handen op. Wil je de gave van geloof krijgen, vraag erom. Ga er achteraan, met je hele hart. Stop niet tot je het hebt gekregen.
Jaag de liefde na 7 juni 2020 - We gaan samen bijzondere dingen ontdekken, bovennatuurlijke dingen zelfs. Ik hoop echt dat je gaat genieten van deze zoektocht. Maar al deze wonderen en deze gaven zijn nooit ons doel. Ons doel en onze motivatie zijn altijd de liefde.
Mijn eigen zoektocht 3 juni 2020 - Door de jaren heen heb ik steeds meer geleerd over de gaven van de Geest, en nog belangrijker, ik ben er steeds meer van gaan ervaren. Deze 'gaven van de Geest' worden beschreven in 1 Korinthe 12.
God houdt als een Vader van je! 31 mei 2020 - In een gezonde relatie tussen vader en kind is de liefde wederzijds. Ondanks dat ik zelf nog geen kinderen heb, durf ik wel te zeggen dat de liefde van de ouder naar het kind toe, tot groter en dieper is dan andersom.
Je ziel hoort erbij! 27 mei 2020 - Als kind van God wil je op Jezus lijken. Als kind van God hou je van Hem omdat hij eerst van jou hield. Lukt het jou om je gevoelens jouw relatie met God en de mensen om je heen te laten beïnvloeden?
Je bent een tempel 24 mei 2020 - Wij als mensen bestaan uit een geest, ziel en een lichaam. Met alle drie mogen we God dienen. Ons lichaam is het 'huis' waarin Gods Geest hier op aarde leeft. Doordat jij een kind van God bent, is jouw lichaam dus een tempel geworden.
Je was dood, maar nu leef je! 20 mei 2020 - Ik geloof dat het geheim hier in zit: probeer niet zelf de strijd te winnen, maar laat God winnen, door jou heen. Geef de Heilige Geest ruimte om je te leiden en in je aan de slag te gaan.
Wij zijn Gods erfgenamen 17 mei 2020 - God heeft het eeuwige leven nagelaten aan al Zijn kinderen. Normaal gaat een testament in werking als iemand is gestorven. God leeft, maar is wel al gestorven om het testament te kunnen laten gelden.
Blijf in Hem 13 mei 2020 - Ik daag je uit vandaag een (extra) moment met God te nemen. Plan tijd in om te groeien in je relatie met Hem, zonder afleiding van je telefoon of andere zaken. Dat hoeft niet te drastisch. Je kan beginnen met een kwartiertje per dag.
Wil jij het goede doen? 10 mei 2020 - Als je gaat geloven dat Jezus jouw zonde droeg omdat Hij zo ontiegelijk veel van je houdt, ga je je leven aan Hem overgeven. Ondanks dat het nog steeds een strijd kan zijn, is je houding tegenover zonde veranderd: je wilt ineens het goede doen.
Je bent een nieuwe schepping! 6 mei 2020 - Door onze nieuwe, geestelijke geboorte, sterft onze oude mens. Door het offer van Jezus kunnen wij het nieuwe, eeuwige leven ontvangen. Dat was altijd al Gods doel. Dat wij door ons geloof in Jezus opnieuw geboren zouden worden.
Een kind van God zijn 3 mei 2020 - Jezus kwam op aarde voor ons en liet ons Zijn heerlijkheid zien. God kwam naar Zijn schepping als een mens om te sterven én uit de dood op te staan. Niet iedereen neemt dit offer voor onze zonden aan.
Hoe worden we verliefd? 29 april 2020 - Jezus is onze eerste liefde. We moeten onze harten onderzoeken om te checken of we niet voor God werken zonder Hem lief te hebben! Dit deed de kerk in Efeze in Openbaring 2 wel, maar Jezus spoorde hen in liefde aan om zich te bekeren.
Wie is als Hij? 26 april 2020 - Jezus is om Wie het draait. He is everything! Hoe verliefder we op Hem worden, hoe minder ons het uitmaakt of we sommige dingen al een keer eerder hebben gehoord. We bewonderen Hem elke keer weer opnieuw!
Smikkelen van Jezus’ blijdschap 24 april 2020 - Jezus heeft de vreugde niet voor niets zo bevrijdend en aanstekelijk gemaakt. Jezus heeft genoeg glimlachen gezien, mensen die weer genazen, mensen die bevrijd werden en mensen die vrolijk werden als ze Jezus’ verhalen hoorden.
We houden van Hem om wie Hij is 22 april 2020 - De wereld is zo op zichzelf gericht, dat dit soms ook onze relaties doordrenkt. Soms kunnen we zelfs denken: "wat heb ik eraan?", als het gaat over geloven. Ik hoop dat onze liefde voor Jezus niet daarop gebaseerd is.
Tranen over Zijn voeten 19 april 2020 - De liefde van ons naar Jezus heeft alles te maken met onze dankbaarheid voor wat Hij voor ons heeft gedaan. De manier waarop Hij voor ons is gestorven is eindeloos bijzonder. Hij is enorm geduldig met ons.
Liefde = gehoorzaamheid 15 april 2020 - Onze liefde voor Jezus maakt dat we Hem volgen en gehoorzamen, ook al loopt iedereen weg. Ook al snappen we Zijn woorden niet, ook al begrijpen we niet waarom sommige dingen in ons leven gebeuren: we volgen Hem.
Hij is onze eerste liefde 12 april 2020 - Verliefd op Jezus: wil je dat niet nog veel meer zijn?! Ik wil je echt beloven dat de Heilige Geest dit in je wil bewerken. Het is één van de dingen die de Geest het liefste doet: doorverwijzen naar de Koning.
Trouwen met de Koning 8 april 2020 - Jezus komt terug voor Zijn bruid! Dat betekent dat we niet allemaal theologen moeten zijn of minimaal 15 uur per week in een kerk-activiteit moeten investeren. Jezus zoekt geen militairen of hoogbegaafden: Hij zoekt mensen die van Hem houden!
Meer dan je vader of moeder 5 april 2020 - Het is echt te bizar voor woorden: Jezus vergelijkt de liefde van een ouder naar zijn kind met de liefde die wij voor Hem kunnen hebben. Sterker nog: wij moeten Hem nog méér liefhebben dan een ouder zijn kind liefheeft!
Verliefd op Jezus 1 april 2020 - God liefhebben met je hart, ziel en verstand. God liefhebben met alles wat je hebt. God liefhebben als grootste gebod. Dit is de nummer één prioriteit van de gelovigen: Hem liefhebben. De rest is allemaal secundair!
Durf jij te gaan? 29 maart 2020 - Liefde is nooit zonder risico. Daarom wil ik vandaag dit aan jou vragen. Durf jij te gaan? Ondanks je leugens en je angst voor afwijzing.
Jij mag kiezen! 25 maart 2020 - Ook als jij bang bent voor Zijn liefde, zal Hij niet dichtbij komen tot jij dat wilt of kunt. God vraagt alleen steeds aan jou of Hij een stapje dichterbij mag komen.
Hoe kijkt God naar ons? 22 maart 2020 - God is zich bewust van onze gebrokenheid en onze tekortkomingen. Hij was ten slotte zelf aanwezig bij de zondeval. Hij weet heel goed dat we het niet zelf kunnen.
Jij bent Gods liefde waard! 18 maart 2020 - Leef vandaag met de gedachte dat Jezus de straf al voor jou gedragen heeft, en dat je vrij bent. Jouw identiteit wordt niet bepaald door wat je doet, maar door wie je bent.
Zijn wij goed genoeg? 15 maart 2020 - Wat je ook doet, wie je ook bent, je bent vrij om naar God te gaan! Niets kan jou daarvan weerhouden: geen zonde, geen schuld en geen schaamte.
Jezus klopt aan de deur 11 maart 2020 - Geloof jij dat God verbinding met jou wil, zelfs als jij je schaamt? En wat antwoord jij als Jezus jou vraagt om een stapje dichterbij te komen?
Jezus is sterker dan schaamte! 8 maart 2020 - In Genesis 3 lees je over Adam en Eva en de zondeval. Hier ontstond schaamte in de wereld. Schaamte weerhield Adam en Eva ervan om naar God toe te gaan, terwijl God vroeg: “Waar ben je?”.
Proef en zie! 6 maart 2020 - Genezing, vrijheid van zonde, vrijheid van leugens, bemoediging, kracht, liefde, vergeving, genade. Alles wat jij nodig hebt is in Jezus. Jezus is genoeg. 
Jezus kennen is het eeuwige leven 4 maart 2020 - Je ziet in Genesis al dat we zijn gemaakt om God te kennen. God plaatste Adam en Eva in een tuin, zodat Hij voor altijd met ze kon 'chillen'. Hij heeft de mens gemaakt voor een relatie met Hem. 
Jezus is het echte leven 1 maart 2020 - We zijn gemaakt om in relatie met God te leven. Dit is dan ook de enige manier om echt vervuld te leven. Dicht bij Jezus zijn is dus het echte leven. 
Jezus is het leven vol vreugde 26 februari 2020 - God is dus onze bron van vreugde en doordat Jezus het voorhangsel heeft gescheurd mogen we weer bij Hem zijn. We kunnen dus tappen uit een oneindige, overvloedige bron van blijdschap. 
Jezus, de waarheid over God 23 februari 2020 - De enige betrouwbare bron van informatie over wie God is is Jezus. Jezus lijkt namelijk perfect op God. Als je dus wil weten hoe God is, moet je naar het leven van Jezus van kijken. 
Jezus is de waarheid die altijd blijft 19 februari 2020 - Gods liefde is genoeg en blijft voor altijd. Wat mensen ook van je vinden, God houdt van je. Bouw je leven daarom op Zijn liefde. Vul je gedachten met wat Hij over je zegt.
Jezus is de waarheid die ons vrijmaakt 16 februari 2020 - Door deze waarheid die God over mij zegt te gaan geloven word ik vrij van leugens. Het maakt niet uit hoeveel leugens de duivel tegen je blijft zeggen, Gods waarheid is altijd sterker. 
Jezus is de enige weg, dus weg met de rest 12 februari 2020 - “Vele wegen leiden naar Rome”, zegt het spreekwoord. God is niet zoals Rome, er gaat maar één weg naar God toe, en die weg is Jezus.
Jezus, de weg naar vrijheid 9 februari 2020 - Nodig Hem uit, keer op keer, en je zult zien dat er meer vrijheid zal komen in je leven. Ineens heb je geen zin meer om te roken, ineens hoef je geen porno meer te kijken, ineens scheld je niet meer.
Jezus, de weg naar de Vader 5 februari 2020 - Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Wij konden de scheiding tussen ons en God nooit weghalen, daarom heeft God het voor ons gedaan!
Kijk naar Jezus! 2 februari 2020 - God spreekt. Hij houdt ervan om tegen ons, mensen, te spreken. Je ziet door het hele oude testament heen dat Hij op zoek is naar manieren om tegen ons te spreken.
Maar Jezus 31 januari 2020 - Jezus stuurt alle 'spotters' weg, alle leugens die mensen over je leven uitspreken stuurt Hij weg. Hij wil de waarheid over jouw leven uitspreken. Daarna brengt Jezus nieuw leven en nieuwe hoop.
God is Goed 29 januari 2020 - Het helpt mij om, juist op de momenten dat het niet goed gaat, mij zelf eraan te herinneren dat God goed is en Hem daarvoor te danken. Kan jij God ook danken voor Zijn goedheid, hoe je je nu ook voelt?
Losing My Religion 26 januari 2020 - Ik moet er elke dag weer voor kiezen om mijn Godsbeeld niet aan te passen aan mijn ervaring. Ik wil me elke dag weer laten verrassen door wie God is.
Discipel om te discipelen 22 januari 2020 - Mijn droom is dat er een generatie opstaat. Een generatie die vanuit hun identiteit in Jezus hem gehoorzaam zijn. En ik denk dat de discipelschap de sleutel is. 
Doen als Jezus 19 januari 2020 - Wij hebben dezelfde opdracht gekregen als de discipelen van Jezus. We moeten de wereld intrekken, het evangelie verkondigen en we mogen genezing brengen waar mensen of situaties kapot zijn.
Eten met Jezus 15 januari 2020 - Wanneer je Jezus bij jou naar binnen laat, blijf je niet hetzelfde. Wanneer je Hem volgt, ontdek je ook de dingen die je nog moet opruimen. 
Worden als Jezus 12 januari 2020 - God is je Vader en Hij heeft al overwonnen! Hij wil niets liever dan dat jij gaat leren dat je Zijn kind bent. Je mag je identiteit vinden in wie Hij zegt dat je bent! Zijn geliefde kind.
Wandelen met Jezus 8 januari 2020 - Neem tijd om Hem te zoeken. Elke ochtend of elke avond, of wanneer dan ook. Sluit je op in je kamer en ga van Hem leren. Ga Hem beter leren kennen.
Zijn bij Jezus 5 januari 2020 - Gods aanwezigheid is een veilige plaats. Je ontdekt daar dat je jezelf mag zijn alle verwachtingen van anderen vallen van je schouders af. Zijn aanwezigheid brengt echte vrijheid.
Help! Ik ben geroepen?! 1 januari 2020 - Wanneer je Jezus volgt, brengt Hij je vanzelf op de goede plek. God heeft ook een plan voor jouw leven! Durf jij gehoor te geven? Durf  jij achter Hem aan te gaan?
Laat Zijn heerlijkheid zien 31 december 2019 - Hoe vaak maken we het wel niet mee? We hebben een fantastische ontmoeting met God gehad op een conferentie of tijdens een kerkdienst. Maar daarna belanden we we in de gewone wereld...
Toon Uw heerlijkheid! 29 december 2019 - Het mooie is dat God ernaar verlangt dat mensen Zijn aangezicht zoeken, Hij wil altijd meer laten zien. Verlang jij naar meer van Gods aanwezigheid in jouw leven?
Van aangezicht tot aangezicht 25 december 2019 - Gods glorie woont nu in jou en God wil elke dag tot jou spreken. Niet alleen tot een speciaal gezalfde priester of tot een bekende spreker. Hij wil tegen elk van zijn kinderen spreken.
Wil jij nieuw worden? 22 december 2019 - Net zoals de Israëlieten weer een hoopvolle toekomst tegemoet gingen nadat ze door de zee heengingen, gaan wij na de doop een fantastische toekomst tegemoet. God maakt ons namelijk helemaal nieuw.
Niet door woorden, maar door Zijn kracht! 18 december 2019 - Wij hebben een bovennatuurlijke God die ons bovennatuurlijk wil bekrachtigen en helpen. Het is zo belangrijk en het geeft zoveel rust als je beseft dat we alles in Gods hand mogen leggen en dat Hij ons kracht zal geven.  
Ben jij beschikbaar? 15 december 2019 - God kiest ervoor om ons als kwetsbare mensen te gebruiken om Zijn koninkrijk op deze aarde te brengen. God kiest mensen niet uit op hun kwaliteit, maar vooral op hun beschikbaarheid.
Waar moeten we God aanbidden? 11 december 2019 - De Heilige Geest wil in jou wonen. Dat betekent dat elke plek waar wij onze voet neerzetten heilige grond wordt, omdat we Zijn heerlijkheid in ons hebben wonen en dus ook kunnen uitdelen. 
Een ontmoeting met God zet je leven op zijn kop! 8 december 2019 - Ik geloof dat een bovennatuurlijke ontmoeting met God er voor zorgt dat je leven op zijn kop wordt gezet. Heb jij wel eens zo’n ontmoeting met God gehad?
Durf jij het aan? 4 december 2019 - Gods vuur op jouw leven is niet iets kleins, maar wel iets levensveranderends en ik gun het jou heel erg! God heeft dit voor jou klaar liggen en wil enorm graag met jou aan de slag!
God geeft je kracht om altijd door te gaan! 1 december 2019 - Als je soms denkt moe te worden, wil God je nieuwe energie geven. Hij wordt de motor in jouw bestaan en Hij heeft nooit een tekort aan benzine!
Regen zal jou volgen! 27 november 2019 - Als Gods vuur over jouw leven komt zal jij ook gevolgd worden door regen, net als Elia. Om jou heen zullen mensen Jezus leren kennen. Jij verandert en mensen gaan dat zien! 
God geeft je bovennatuurlijk geloof! 24 november 2019 - God wil je geloof geven, zodat voor Hem kan gaan, wat je gevoel ook zegt. Je mag Hem hierom vragen, Hij heeft het al voor je klaarliggen!
God wil de nummer één in jouw leven zijn! 20 november 2019 - Door te bidden voor vuur geef je God opnieuw de autoriteit over jouw leven. Alle profeten van Baäl zullen dan uit je leven verwijderd worden.