Van onherkenbaar naar herkenbaar!

God heeft de mens gemaakt om op Hem te lijken, maar we weten allemaal dat het in het paradijs al fout ging. Toen Adam en Eva zondigden, leken ze niet meer precies op God, want Hij is zonder zonde. De mens leek niet meer op hoe hij bedoeld was, ze waren onherkenbaar geworden. 

Je hoeft maar om je heen te kijken in de wereld, en je ziet dat mensen heel vaak niet eens meer een beetje op God lijken. Gods perfecte plan leek mislukt, maar gelukkig had God een nog mooier Herstelplan. Zijn naam is Jezus.

Jezus kwam op aarde als het perfecte beeld van God, Hij leefde perfect. Wie Jezus zag, zag de Vader. Zoals de eerste Adam na de zonde niet meer leek op hij bedoeld was, zo was de tweede Adam (Jezus) precies hoe Hij bedoeld was. Jezus liet ons zien hoe we perfect op God kunnen lijken. 

Hij liet ons Gods perfecte liefde zien door Zijn leven voor ons te geven. Hij stierf zodat wij vergeving voor al onze zonde konden ontvangen, maar dat is niet het enige.

Jesaja beschrijft in het Oude Testament hoe de Messias zou moeten lijden. In Jesaja 52:14 staat: “Zoals hij velen deed huiveren, zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens.” Jezus werd zo mishandeld tijdens zijn lijdensweg, dat Hij helemaal onherkenbaar was geworden, Hij leek niet meer op een mens!  

Net als Adam en Eva onherkenbaar waren nadat ze gezondigd hadden, zo werd Jezus onherkenbaar toen Hij al onze zonde droeg. Het is een geweldige ruil! Jezus werd onherkenbaar, zodat wij weer herkenbaar konden worden.