Tranen over Zijn voeten

Vandaag kijken we samen naar een vrouw die Jezus op een bijzondere manier lief heeft. *|FNAME|*, als je moeite hebt met van Hem houden, dan is deze vrouw misschien een goed voorbeeld!

In Lukas 7:36-50 wordt een verhaal verteld over een zondares die bij Jezus komt. Simon, een farizeeër, nodigt Jezus uit om bij hem te komen eten. Tijdens het eten komt er een zondares binnen, die bij de voeten van Jezus komt staan (in die cultuur lag je aan tafel, waardoor je voeten uitsteken). Ze begint hard te huilen bij Zijn voeten, zoveel dat Jezus’ voeten nat worden. Ze droogt de voeten af met haar eigen haar, en zalft Zijn voeten met olie.

Dit moet een opmerkelijk moment zijn geweest. Sterker nog, als er tijdens een kerkdienst aanstaande zondag iemand zo zou beginnen te huilen zoals deze vrouw deed, zouden sommige mensen in de kerk hier moeite mee hebben. Ook Simon snapt het niet. Hij bedenkt zich dat als Jezus echt een profeet zou zijn, Hij wel zou doorhebben dat deze vrouw een zondares is en dat Hij niet zou toestaan wat zij deed.

Jezus spreekt Hem direct toe met een voorbeeld. Hij begint te praten over iemand die geld krijgt van 2 andere mensen. De ene schuldenaar is hem 500 penningen verschuldigd, de andere slechts 50. De schuldeiser besluit de schulden van de beide personen totaal kwijt te schelden. Jezus vraagt Simon wie de schuldeiser het meest dankbaar zou zijn, en Simon snapt het direct: degene die hem 500 penningen was verschuldigd, want hem is het meest kwijtgescholden.

De liefde van ons naar Jezus heeft alles te maken met onze dankbaarheid voor wat Hij voor ons heeft gedaan. De manier waarop Hij voor ons is gestorven is eindeloos bijzonder. Hij is enorm geduldig met ons, geeft ons altijd nieuwe kansen en vertrouwt ons Zijn eigen Geest toe! Hij is altijd trouw en zal nooit liegen, en heeft onze verdiende loon, de hel, geruild voor Zijn Hemel!

Jezus zegt tegen Simon dat de vrouw Hem zo erg liefheeft omdat Jezus haar zoveel heeft vergeven. Wij hebben Jezus dus lief omdat Hij zo genadig met ons is geweest! 

Deze liefde was zo diep bij deze vrouw dat ze geen rekening hield met de meningen van anderen. Ongetwijfeld keken mensen raar op naar deze vertoning, waar ze met haar eigen haar, haar eigen tranen droogde op Zijn voeten. De liefde van deze vrouw voor haar Redder maakte haar moedig. 

Hij heeft alles voor je opgegeven. Dit is één van de vele redenen waarom we verliefd op Hem zijn. Hij is zo liefdevol naar ons geweest!

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *