Toon Uw heerlijkheid!

Lees eerst Exodus 33:13-23 en neem even vijf minuten de tijd en vraag de Heilige Geest wat Hij tegen jou persoonlijk wil zeggen door deze Bijbeltekst heen en ga daarna pas verder met lezen.  

Mozes heeft lef, hij zegt tegen God: “Toon mij Uw glorie”. Hoe durft hij dit te vragen?

De afgelopen weken hebben we gelezen over alle prachtige dingen die Mozes van God heeft gezien. Wat wil Mozes nog meer zien? Zit God wel te wachten op zo’n vraag?

Misschien heb je ook wel eens het gevoel dat je te veel aan God vraagt. Of je denkt: “God heeft mij gered van mijn zonden, meer wil Hij vast niet doen of laten zien.”

Het mooie is dat God ernaar verlangt dat mensen Zijn aangezicht zoeken, Hij wil altijd meer laten zien. Je ziet in dit verhaal dat God meer van zichzelf laat zien als Mozes dat aan Hem vraagt. 

Verlang jij naar meer van Gods aanwezigheid in jouw leven? Ik ook, zullen we samen bidden?

“Vader, laat Uw glorie zien. Ik verlang naar Uw aanwezigheid in mijn leven. Kom Heilige Geest. In Jezus’ naam, amen.”