Tongentaal explained

Tongentaal is één van de raarste gaven uit het rijtje denk ik. Het is een vreemde, bestaande of niet bestaande taal die je gebruikt tijdens het bidden. In het boek Handelingen lees je in, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2, dat wanneer de discipelen vervuld worden met de Heilige Geest ze in vreemde talen beginnen te spreken: "En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf." (Handelingen 2:4, BB)

Tongentaal is een taal die De Heilige Geest je ingeeft, en deze taal kan meerdere functies hebben:

    1. Opbouw van de gemeente. Eigenlijk profeteer je dan in tongentaal, en op zo'n moment is het nodig dat iemand de taal vertaald. Als dit niet vertaald wordt, snapt niemand er iets van, en bouwt het de gemeente dus ook niet op. (Zie 1 Kor 14:27)  
    2. Voorbede. Door Gods Geest bidt je op zo'n moment voor mensen die dat nodig hebben. De Heilige Geest weet namelijk het beste waarvoor we kunnen bidden.
    3. Opbouw van jezelf. Tongentaal is een soort 'geheimtaal' tussen jou en God. Je kunt door deze taal de verlangens van je hart bij God brengen, die je met je gewone taal niet kunt omschrijven. En even eerlijk, het is echt heerlijk om in tongentaal te zingen of te bidden. 

Voor mij was was tongentaal heel lang iets onbekends en iets raars. Toch was ik er altijd wel nieuwsgierig naar. Hoe werkt dat nou? En hoe is het nou om een taal te hebben die zo intiem tussen jou en God is? 

Toen ik mij verder ging verdiepen in de gaven van de Geest kwam ik erachter dat elke gave tot mijn beschikking was sinds ik de Heilige Geest in mijn leven had. Alleen sprak ik nog niet in tongen. Ik besloot aan God te vragen om deze gave, maar er gebeurde eigenlijk niks. Mijn mond begon niet ineens automatisch te bewegen. Er kwamen wel wat vreemde woordjes in mijn hoofd, maar die drukte ik snel weg. Dit ging een aantal dagen zo door, totdat ik me bedacht dat ik deze woordjes in geloof maar gewoon moest gaan uitspreken. Niet te veel bij nadenken dus. 

Toen bad ik ongeveer zoiets: 

"Lieve Vader, dank U wel dat U mij Uw Heilige Geest hebt gegeven en dat ik alle gaven tot mijn beschikking heb. Ik ga de woorden waar ik aan moet denken uitspreken, in vertrouwen dat ze van U komen. Wilt U de woorden wegnemen als ze niet van U zijn? Kom Heilige Geest. In Jezus' naam, Amen."

Ik begon de woorden uit te spreken die in mij opkwamen. Dit ging ik steeds vaker doen. Op de fiets, onder de douche, eigenlijk altijd als niemand keek. In het begin merkte ik er niet zoveel van, maar op een gegeven moment merkte ik dat het echt was. Ik werd er door opgebouwd. Tongentaal werd voor mij ook één van de manieren op mijn verstand soms even los te laten, en God gewoon te vertrouwen. 

Tegenwoordig bid ik elke ochtend in tongen. Ik geloof dat als je je dag begint met bovennatuurlijke woorden, je een bovennatuurlijke dag krijgt.

Verlang jij ook naar deze gave? Dan daag ik je uit om hetzelfde gebed te bidden dat ik bad. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat merken!

Luuk

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *