Strijden met de juiste wapens ~ Thijs Veefkind

Misschien herken je het wel: in je relatie met Jezus ervaar je soms turbulente momenten. Er is strijd in je gedachten, een toekomst die nog onzeker lijkt, er zijn zorgen die je bekruipen of verleidingen die op je pad komen. Wat het voor jou ook mag zijn, er is een strijd gaande die je ervan weerhoudt om dicht bij God te leven. Gelukkig hebben we een God die aan onze zijde staat en voor ons zal strijden! Het gaat er alleen nog om dat wij in die overwinning gaan staan als kinderen van de allerhoogste! Maar hoe doe je dat nou? Want dit is mooi gezegd, maar in het dagelijks leven kan dit nog best tegenvallen..

Natuurlijk is de duivel een overwonnen vijand, dat moeten we nooit vergeten, want Jezus heeft hem overwonnen! Helaas betekent dit niet dat hij ons nooit meer lastig valt: hij heeft geen macht meer, maar nog wel invloed. Op het moment dat wij een keuze voor Jezus maken, horen we bij Hem en komt Hij in ons hart wonen. Maar door die keuze zijn wij een gevaar voor de vijand, de duivel. Wij verspreiden zijn licht omdat hij in ons woont en daarom zal overal waar jij komt de duisternis moeten wijken!

De duivel wil dat natuurlijk niet en gaat daardoor jou proberen lastig te vallen, hij probeert je zo veel mogelijk af te leiden zodat je steeds verder van God verwijderd raakt. En de duivel is niet zo heel erg origineel, dus dit doet hij vaak op dezelfde manier; je zwakke punten. Dat betekent voor iedereen iets anders, zoals ik in het stukje hierboven al noemde. Verleidingen komen op je pad, God vervaagt steeds meer in je leven, je tijd met hem wordt langzaam geroofd en voor je het weet voel je je eigenlijk niet zo heel dicht bij God meer. We vragen ons af waarom het leven lastig gaat, hierover zegt Paulus in zijn brief aan Efeze dat we niet moeten kijken naar onze omstandigheden, of naar de mensen die het ons lastig maken. Dat is namelijk helemaal niet wat er aan de hand is. Want tegen hen is onze strijd niet gericht, dan wordt het een puinhoop. Onze strijd is tegen de geestelijke wereld van de boze (Efeze 6:12), en zodra we dat herkennen, kunnen we weten wat we moeten doen. God heeft hier namelijk wat voor bedacht, de wapenrusting, Paulus spreekt hierover in Efeze 6.

Efeze 6:10-17
‘‘Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe streken geen kwaad doen. Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Doe daarom de hele wapenrusting van God aan. Dan kun je je verdedigen als het kwaad je aanvalt. En dan kun je ook blijven staan als je alles hebt gedaan wat je moest doen.
Ga dus staan en bind om je heupen de waarheid als een riem. Trek rechtvaardigheid aan als een pantser. Wees bereid om het goede nieuws van de vrede met God aan de mensen te brengen. Dat zijn je schoenen. Houd vooral vast aan het geloof. Je geloof is je schild. Houd dat schild omhoog zodat je alle brandende pijlen kan uitdoven die de duivel op je afschiet. Zet de helm van je redding op je hoofd. Neem het zwaard van de Geest in je hand. Dat is het woord van God.’’

Paulus gebruikt de wapenrusting als metafoor om ons duidelijk te maken wat wij kunnen doen om de aanvallen van de duivel te keren en waar we alert op moeten zijn. Laten we eens kijken waar de wapenrusting uit bestaat:

– De riem van de waarheid
– Het pantser van rechtvaardigheid
– De schoenen, bereidheid om het evangelie te vertellen
– Het schild van het geloof
– De helm van de redding
– Het zwaard van de Geest

De duivel zal dagelijks proberen leugens in je denken te plaatsen, en hiermee kun jij zien wat je ertegen kunt doen.

– De riem gebruik je om dagelijks herinnerd te worden aan wat de waarheid is over jouw leven: dat je bent gered, dat je geliefd bent, kostbaar, mooi en een zoon of dochter van God
– Het pantser gebruik je om elke dag herinnerd te worden aan wat Jezus voor jou heeft gedaan, hij droeg onze zonden aan het kruis van Golgotha
– De schoenen gebruik je om elke dag tegen jezelf en tegen de Heer te zeggen dat je bereid bent om te gaan waar hij je wil hebben, en om het evangelie te delen met de mensen die je tegenkomt, je mag God vragen of hij deze mensen op je pad wil sturen
– Het schild gebruik je om de leugens van de duivel af te weren en zo jezelf te beschermen, in Jakobus 4:7 staat: ‘‘Onderwerp je aan God, verzet je tegen de duivel, en hij zal van je vluchten.’’
– De helm van de redding gebruik je om je gedachten te beschermen en ervoor te kiezen om je gedachten te vullen met de goede dingen, in plaats van negativiteit

Een zwaard gebruik je om (terug) te vechten, en in de wapenrusting staat dat de bijbel het zwaard van de Geest is. Dat betekent dat je met de bijbel kunt terugvechten als satan jou aanvalt. Hiervoor moet je de bijbel wel kennen.

Voorbeeld: Stel nou dat jij een leugen binnenkrijgt die zegt: Jouw toekomst is zinloos, er is geen hoop voor jou. Dan mag je de bijbel erbij pakken en lezen wat daarin staat. Er staat in Jesaja 29:11 – ‘‘Ik weet welke plannen ik voor jou heb, plannen van voorspoed en niet van tegenspoed, ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’’ Door dit uit te spreken ontkracht je de leugen van de duivel, want dit is de waarheid over jouw leven. Gods woord is waarheid. Zo kun je terugvechten tegen de leugens van de duivel.

Bovenal, waar je ook doorheen gaat of hoe je ook in je relatie zit met Jezus. Laat je niet ontmoedigen! Jezus staat aan jouw zijde en zal voor je strijden. Om af te sluiten heb ik nog 3 teksten, ik hoop dat ze je bemoedigen! 

1 Joh 4:4b – ‘‘Hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is!’’

Jakobus 1:2-4 – ‘‘Beste broeders, is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij; want als de weg ruw is, kan uw geduld groeien. Laat uw geduld dus toenemen en probeer de problemen niet te ontlopen. Als uw geduld volgroeid is, zult u alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben.’’

1 Korintiërs 10:13 –“Maar als je in de verleiding komt om iets verkeerds te doen, bedenk dan dit. Geen één verleiding is zó groot, dat je er niet tegenop zou kunnen. Want God laat je nooit in de steek. Hij zal niet toestaan dat je het zó moeilijk krijgt, dat je het niet meer aankan. Want Hij zal, als er verleidingen komen, ook voor de oplossing zorgen. Daardoor zul je sterk genoeg zijn om de juiste beslissingen te nemen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.