Sta op, in Jezus naam!

God gebruikt zwakke mensen. Dat is een feit, een zekerheid en een duidelijke conclusie die we kunnen trekken uit de vorige keren. Maar valt zonde eigenlijk ook onder zwak zijn? En gebruikt God ook zondige mensen? 

'Dat is best een spannende vraag', denk je misschien wel. En dat vind ik eigenlijk ook. Toch geeft de Bijbel een duidelijk antwoord op de vraag. Zullen we er samen eens naar kijken?

Denk bijvoorbeeld eens aan Mozes. Voordat Mozes het volk van God uit Egypte leidde sloeg hij een Egyptenaar dood. Hij probeerde zelfs het dode lichaam te verstoppen in de hoop dat niemand erachter zou komen. Toch koos God juist hém als de leider die het volk zou verlossen.

Of wat dacht je van Paulus? Hij was de grootste christenvervolger van de eerste eeuw. Hij zorgde er letterlijk voor dat christenen werden opgepakt en gevangen genomen. Toch koos juist God hém als apostel en schreef Paulus meer dan de helft van het Nieuwe Testament.

Petrus was misschien nog wel de ergste. Toen Jezus opgepakt werd om gekruisigd te worden verloochende hij Jezus. Drie keer nog wel! Toch kreeg juist Petrus van Jezus de opdracht om voor Zijn schapen te zorgen. 

De Bijbel laat ons maar één conclusie: God gebruikt zondige mensen. De vraag is beantwoord. Het is compleet duidelijk. Punt uit.

Of misschien toch een komma? Wat denk jij?

Ik denk dat we een komma moeten zetten en nog geen punt. Want Jezus stierf niet voor niets. We zouden het Evangelie compleet belachelijk maken als we hier een punt zouden zetten. Het offer van Jezus aan het kruis was niet zo maar mooie symboliek of een mooi inspirerend verhaal. Het was bittere noodzaak. 

Vergis je niet. God gebruikt mensen met zonde. Maar Hij heeft er een hekel aan als mensen Zijn genade gebruiken als verstopplek om van hun verantwoordelijkheid verlost te worden. Sommige mensen zeggen: “Ach, deze zonde, deze verslaving of deze slechte gewoonte hoort nu eenmaal bij mij. Het is niet anders. Ik ben nu eenmaal zwak. God gebruikt mij zo ook wel.” 

Vergeet nooit dat geen zonde te sterk is voor God. Hoe lang je ergens al in vast zit, hoe vaak je de verkeerde keuze ook maakt, of hoe veel keer jij weer faalt: Jezus is sterker.

God wil jou gebruiken, zelfs al heb je zonde in je leven. Maar gebruik deze zwakte nooit als excuus om de zonde in je leven te accepteren. 

In 2 Korinthe 5:21 lezen we dat God Jezus letterlijk tot zonde gemaakt heeft. Jezus heeft niet alleen onze zonden gedragen aan het kruis: Hij wérd zonde. Dat betekent dat wij niet alleen rechtvaardigheid ontvangen, wij zíjn rechtvaardig. Onze identiteit is niet langer zondaar, maar rechtvaardig. Ten minste, als wij in ons hart geloven en met onze mond belijden dat Jezus Heer is.  

Soms gebeurt het dat we falen, fouten maken, of vallen. Onthoud dan wat er staat in Spreuken 24:16: “Want al valt een rechtvaardige (dat ben jij!) zevenmaal, hij staat weer op.”  

Een goede vriend sprak mij ooit eens toe met het volgende: Vallen is menselijk, blijven liggen is duivels, maar opstaan is Goddelijk. 

En dat wil ik ook tegen jou zeggen. Als jij dit leest en worstelt met zonde in je leven: Sta op, in Jezus’ naam! Laat je niet uit het veld staan als je valt. Blijf niet op de grond liggen. Jezus is gestorven zodat jij kunt opstaan!

Marcel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *