Uitdagen

Jongeren uitdagen door samen praktisch bezig te gaan.

Levens veranderen

Levens van jongeren zien veranderen door de kracht van de Heilige Geest.