OVER ONS

Activiteiten

Evenementen

Evenementen organiseren door heel Nederland, zodat er plekken ontstaan waar jongeren samen Jezus aanbidden en Hem beter leren kennen.

Spreken

Jongeren door heel Nederland in aanbidding meenemen, en vertellen over het werk van de Heilige Geest en wat het volgen van Jezus voor ons betekent.

 

Online

Online aanwezig zijn met goede content om jongeren aan te vuren en te bemoedigen om meer van God te ontdekken.

Missie

Jongeren in de kerk laten zien dat Jezus leeft en dat Hij het volgen waard is.

Visie

De afgelopen paar jaar zijn wij allemaal aan een avontuur begonnen: Jezus volgen. Dit is het mooiste avontuur wat we ooit hebben meegemaakt en we leren elke dag meer. We hebben geleerd dat Jezus in elk stukje van ons leven aanwezig wilt zijn en mensen wil aanraken met Zijn liefde. Wij willen graag andere jongeren meenemen in dit avontuur, op drie verschillende manieren.

Jongeren inspireren door samen te gaan zoeken naar wie Jezus is.

Jezus is liefde. Samen met jongeren gaan we meer van Zijn liefde ontdekken, aan de hand van drie onderwerpen. Purpose, Presence en Power. We geven onderwijs over deze onderwerpen en getuigen over wat Jezus in ons leven heeft gedaan.

Jongeren uitdagen door samen praktisch bezig te gaan.

We creƫren een veilige omgeving waar ruimte is om uit te stappen in nieuwe dingen. Daarnaast laten we zien hoe jongeren kunnen omgaan met de kracht van God en laten we hen daardoor kennis maken met het werk van de Heilige Geest.

Levens van jongeren zien veranderen door de kracht van de Heilige Geest.

We stimuleren jongeren om in kleine groepjes te praten over wat hun hart heeft geraakt. Ook zullen we hen inspireren om tijd met God prioriteit te maken in hun leven. We geloven dat God hierdoor hun levens zal veranderen.

Fundament

Streef! is een christelijke organisatie, in alles bouwen wij op dit fundament:

Jezus is als mens gekomen en bekrachtigd door de Heilige Geest om terug te kopen wat bij de zondeval verloren is gegaan.

Omdat Hij onvoorwaardelijk van ons houdt, kocht Hij ons vrij door Zijn leven te geven aan het kruis.

Doordat wij opnieuw geboren zijn kunnen wij God onze Vader noemen, we zijn Zijn kinderen.

Wij leven niet meer voor onszelf, maar voor Jezus. We leggen ons oude leven af en trekken ons nieuwe leven aan, waardoor we steeds heiliger gaan leven.

Jezus is ons ultieme voorbeeld in liefde en wij zijn geroepen om Hem daarin na te leven.

De Heilige Geest werkt nog steeds op aarde door Zijn gaven te geven en Zijn vrucht in ons uit te werken.