Ontvang de beloften als priester

God vraagt aan priesters om de hele dag door, ’s ochtends en ’s avonds, offers te brengen. Maar Hij belooft ook veel. Deze beloften gelden ook voor ons vandaag de dag. Als wij elke dag als priesters gaan leven, liggen er prachtige beloften voor ons klaar:

Exodus 29:42 (BB): “Ik zal bij jullie komen om jullie te ontmoeten en met jullie te spreken.” God is een God die dichtbij en aanwezig wil zijn. Als je als priester door het leven gaat opent dat de deur voor God om dichtbij te komen, je te ontmoeten en met je te spreken. Hierdoor leer je God kennen en ga je steeds meer op Hem lijken. 

Exodus 29:43 (HSV): “Zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden.” Als we God ontmoeten en Hem van dichtbij kennen, zal dat gevolgen hebben voor ons leven. We zullen heilig worden. God wil ons heilig maken, net zoals Hij dat zelf is. Hij wil heel ons leven, wie we zijn en wat we hebben apart zetten voor Hem, zodat we in alles aan Hem toegewijd zijn en op Hem lijken. 

Exodus 29:45 (BB): “Ik zal bij de Israëlieten wonen en hun God zijn.” God is een God die bij ons wil wonen en die uit is op een relatie. Hij wil onze God zijn. Als je als priester door het leven gaat, wordt het steeds meer zichtbaar dat God jouw God is en dat Hij bij je woont. Je zal meer gaan ervaren van Zijn aanwezigheid in jouw leven. 

Exodus 29:46 (HSV): “Zij zullen weten dat ik de HEERE, hun God, ben.” God wil zichzelf door ons heen zichtbaar maken aan de wereld. Leven als priester heeft niet alleen gevolgen voor jouw eigen leven, maar ook voor die van de mensen om jou heen. Als jij gaat leven als priester zullen de mensen in jouw omgeving gaan zien en merken dat God jouw God is. Als priester ben je van blijvende invloed op de mensen om je heen. 

Leven als christen is leven als priester. Zie jij uit naar deze beloften van God?

Karel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *