Niet door woorden, maar door Zijn kracht!

Lees Exodus 4:1-12 en neem dan vijf minuten de tijd en vraag de Heilige Geest wat Hij tegen jou persoonlijk wil zeggen door deze Bijbeltekst heen en ga daarna pas verder met lezen.  

Wat een fantastische God hebben wij! Zondag hebben we gelezen dat Gods ons wil gebruiken en dat Hij ons roept. Vandaag gaan we ontdekken dat als God ons roept, Hij ons ook de kracht geeft om ons werk voor Hem te doen. Wij hebben een bovennatuurlijke God die ons bovennatuurlijk wil bekrachtigen en helpen.

Zelfs Paulus, die veel wijze brieven heeft geschreven en prachtige toespraken heeft gegeven, vertelt dat hij nergens is zonder de kracht van God. (Lees 1 Korinthe 2:1-4) Het is zo belangrijk en het geeft zoveel rust als je beseft dat we alles in Gods hand mogen leggen en dat Hij ons kracht zal geven.  

Ook de discipelen beseffen dat maar al te goed. Als ze midden in heftige vervolging zitten bidden ze niet dat de vervolging weggaat of minder zwaar mag worden. Nee, ze bidden voor meer vrijmoedigheid en dat wonderen en tekenen hen mogen bijstaan. Je leest dit bijzondere gebed in Handelingen 4:29-31.  

Wat is jouw gebed?

“Dank U Vader dat U goed bent. Dank U dat ik vandaag heb mogen ontdekken dat U mij wil bekrachtigen. Ik bid dat U met kracht komt, op dit moment bid ik voor meer vrijmoedigheid. Ik bid voor meer wonderen en tekenen in mijn leven. Kom Heilige Geest, kom met Uw vuur. Ik sta open voor U, gebruik mij voor Uw eer. Amen.”