Nader tot God als een priester

Steeds vaker merk ik het verlangen om even te ontsnappen uit deze drukke wereld en bij God te zijn. Ik trek me dan terug op mijn kamer waar niemand me ziet, behalve God. Soms bid ik, soms aanbid ik, soms is het gewoon genoeg om bij Hem te zijn en te weten dat Hij bij mij is. De aanwezigheid van God is voor mij de belangrijkste plek. Ik geloof niet dat ik zou kunnen leven als christen zonder regelmatig met Hem te zijn. Niet omdat ik het moet, of omdat ik weet dat het goed is. Ik verlang ernaar om met Hem te zijn. 

Het was Gods verlangen om bij zijn volk te wonen (zie Leviticus 26:11-12). God gaf aan Mozes de opdracht om een tabernakel te bouwen. Deze tabernakel wordt in de Bijbel ook wel de tent van ontmoeting genoemd. Dit was de plek waar God woonde. God was aanwezig in deze tent. Priesters deden hun werk in de tabernakel, dicht bij God.

In de tabernakel was er een heilig gedeelte, waar alleen priesters mochten komen. Er was ook een allerheiligste. Hier mocht alleen de Hogepriester komen en dat slechts één keer per jaar(!) Het allerheiligste werd afgeschermd door het voorhangsel. Dit was de plek waar God volledig aanwezig was. Het allerheiligste was gevuld met de glorie en de heerlijkheid van God zelf.

In Markus 15:38 lezen we over iets bijzonders dat gebeurde toen Jezus stierf aan het kruis: "En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden." Door de dood van Jezus kunnen wij in Gods aanwezigheid komen. Het voorhangsel is gescheurd Er is niets meer wat ons scheidt of tegenhoudt om God te ontmoeten! Als priesters mogen wij tot God naderen en Hem ontmoeten. Dat hoeft niet meer in de tabernakel en zelfs niet per se in een kerk. Door de Heilige Geest die in ons woont zijn wij nu zélf de tabernakel geworden waar God woont. Dat betekent dat we Hem altijd en overal kunnen opzoeken en in Zijn aanwezigheid kunnen zijn. 

De Bijbel roept ons ertoe op om vrijmoedig tot God te naderen (zie Hebreeën 4:16). Dat betekent ongeremd, door niets tegengehouden. We mogen bij Hem komen, omdat Jezus die weg voor ons heeft vrijgemaakt. In de evangeliën lezen we dat ook Jezus zich regelmatig terugtrok om te bidden. Hij zocht regelmatig de aanwezigheid van God, Zijn Vader op. 

De plek waar we God ontmoeten is de plek waar we onze kracht en hulp vandaan halen. Als we tot God naderen en Hem ontmoeten, worden we veranderd doordat we Hem leren kennen. Het is alsof we in een spiegel kijken; we zien God, maar we zien ook onszelf zoals we bedoeld zijn (zie 2 Korintiërs 3:18). God is nog steeds heilig. Als priesters mogen we tot deze heilige God naderen om zelf steeds meer heilig te worden en om steeds meer op Jezus te gaan lijken. We kunnen alleen op Jezus gaan lijken door Hem van heel dichtbij te kennen. 

Wil jij de tijd nemen om God te ontmoeten en Hem te leren kennen?

Karel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *