Meer dan je vader of moeder

In Mattheüs 10:37 zegt Jezus: "Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard."

Best heftig. Maar, zo is Jezus vaker. Hij is liefdevol maar duidelijk. Dé leider die ik wil volgen!

In deze tekst laat Jezus zien dat Hij onze grootste liefde moet zijn! Niets anders mag belangrijker zijn, geen enkel onderdeel van ons leven verdient meer aandacht dan Hij. 

Het is echt te bizar voor woorden: Jezus vergelijkt de liefde van een ouder naar zijn kind met de liefde die wij voor Hem kunnen hebben. Sterker nog: wij moeten Hem nog méér liefhebben dan een ouder zijn kind liefheeft!

In de vorige mail lazen we over Jezus die zegt dat God liefhebben het belangrijkste gebod is (Mattheüs 22:37). Nu lezen we dat Jezus zegt dat Hij het belangrijkste hoort te zijn in onze levens. De manier hoe Jezus hierover praat laat me duidelijk zien dat van Hem houden niet enkel een ‘extraatje’ is in je geloofsleven: het is absoluut fundamenteel!

Soms ervaren mensen het onderwerp ‘liefde voor Jezus’ als een soort 'bonus onderwijs', omdat naar de kerk gaan op zondagochtend goed genoeg is. Maar hoe duidelijk Jezus hier spreekt over het belang van het houden van Hem maakt wel duidelijk hoe belangrijk dat is.

Als Jezus zegt dat we onze eigen vader of moeder en zoon of dochter minder moet liefhebben dan Hem, betekent dat niet dat we deze mensen in onze omgeving moeten haten. Van Degene houden die zoveel van iedereen houdt, zal ons ook meer laten houden van de mensen om ons heen. Jezus zegt echter dat we Hem altijd meer lief moeten hebben.

De eerste twee teksten die we hebben behandeld zijn dus uit Mattheüs hoofdstuk 10 en 22, beide in vers 37. Het laat het belang van Hem liefhebben op duidelijke wijze zien. 

Het belangrijkste gebod, en het hele oude testament, wordt samengevat in dat we de Vader moeten liefhebben met alles wat we zijn. En, de grootste liefde van onze levens hoort Jezus te zijn. 

Ik denk dat het belang van dit onderwerp duidelijk is. In de volgende mail zullen we het hebben over een bepaalde symboliek die Jezus zelf gebruikt. Die van de bruid en Bruidegom. Voor mij was dit jarenlang een cliché, maar inmiddels bid ik elke dag om meer als bruid van Hem te leven! Genoeg spoilers. Blessings!

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *