Maar Jezus

In het verhaal in Marcus 5 lezen we hoe Jezus rondtrekt om mensen over het Koninkrijk van God te vertellen en dat Koninkrijk te demonstreren. Hij deed dat door zieken te genezen en demonen uit te drijven. Op een gegeven moment komt Jaïrus bij Jezus.

Jaïrus was een belangrijke man met veel aanzien. Alleen er vond een grote crisis plaats bij Jaïrus thuis. Zijn dochter was namelijk doodziek, ze lag op sterven. Jaïrus had waarschijnlijk gehoord van de wonderen die Jezus had gedaan, dus Hij smeekt Jezus om mee te komen naar zijn huis. Als Jezus namelijk Zijn handen op zijn dochter zou leggen, dan zou ze genezen. Daar was Jaïrus van overtuigd. En Jezus gaat dan ook met Jaïrus mee.

Ze zijn alleen niet op tijd. Terwijl ze onderweg zijn komen de dienaren van Jaïrus hen al tegemoet om hen te vertellen dat zijn dochter al was overleden. Ze zeggen eigenlijk dat het geen zin meer heeft om te komen. Jezus negeert dat advies, het enige wat Hij tegen Jaïrus zegt is: “Wees niet ongerust, maar blijf geloven”. Op het moment dat ze bij het huis aankomen, treffen ze daar aan wat je zou verwachten bij een huis waar een jong meisje is overleden. Mensen huilen, schreeuwen en zijn kapot van verdriet.

Op dat moment lijkt Jezus niet echt ‘pastoraal’. Hij vraagt zich af waar dat gejammer en gehuil nu eigenlijk voor nodig is. Het kind is volgens Hem niet gestorven, ze slaapt alleen. De menigte begint hem uit te lachen. Wat zijn dit nu voor belachelijke woorden? Maar dan kom je in vers 40 ineens twee super belangrijke woorden tegen. “Maar Jezus…” Op dat moment verandert alles. Jezus komt het huis binnen en stuurt alle spottende mensen weg. Daarna loopt Hij naar het meisje toe en doet datgene waarvan iedereen dacht dat het onmogelijk was. Hij neemt het meisje bij de hand en zegt: “Meisje, sta op.”. Gelijk staat de dochter van Jaïrus op en begint weer te ademen!

Wat is dit toch een fantastisch verhaal. Misschien herken jij dit wel in jouw leven. Je bent op een plek waar het hopeloos lijkt en de mensen om je heen hebben het al opgegeven. Je ouders, je vrienden, je leraren of zelfs de dokters vertellen je dat er geen hoop meer is. Weet dat je dan deze woorden mag zeggen: “Maar Jezus!” 

Alles is namelijk mogelijk voor wie gelooft. (Zie Markus 9:23) Als je Jezus uitnodigt op de hopeloze plekken van je leven gebeuren er twee dingen. Ten eerste stuurt Jezus alle ‘spotters’ weg, alle leugens die mensen over je leven uitspreken stuurt Hij weg. Hij wil de waarheid over jouw leven uitspreken.  

Daarna brengt Jezus nieuw leven en nieuwe hoop. Hoe hopeloos je situatie ook lijkt, Jezus is altijd sterker!

Durf jij Jezus uit te nodigen op deze plekken?

Zing dan dit mooie lied van Mozaiek Worship over Jezus’ overwinning met me mee.

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw

Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstild door de klank van Uw stem

Alles buigt voor Koning Jezus