Losing My Religion

Een tijdje geleden ging ik samen met mijn zusje naar een concert van Lauren Daigle. Op een gegeven moment zong het ze het nummer ‘Losing My Religion‘. In dit lied zingt ze:

I’m losing my religion, 

and finding something new.

I need something different, 

and different looks like You.

Op de een of andere manier raakte deze woorden mij weer opnieuw. Hoe makkelijk is het om je standaard dingen met God te doen en daardoor in een sleur terecht te komen? Hoe makkelijk is het om gewoon bezig te zijn met de kerk bezoeken en Bijbelstudie te doen. Voor je het weet heb je God in het kader van jouw kerkelijke systeem of jouw ervaring geplaatst.

Ik zeg niet dat elke kerk/religieus systeem per definitie slecht is. Sterker nog, ik hou van de kerk!

Wel geloof ik dat het voor ons de uitdaging is om verder te kijken dan de dingen die wij kennen. Onze God is namelijk altijd groter dan dat.

Ik moet er elke dag weer voor kiezen om mijn Godsbeeld niet aan te passen aan mijn ervaring. Ik wil me elke dag weer laten verrassen door wie God is. Dan kom ik er elke keer weer achter dat God beter is dan ik denk!

In 1 Kronieken 4:10 lees je een gebed van Jabes. Zijn naam betekent: ‘in pijn gebaard‘. Toch bidt Jabes of God zijn gebied wilde vergroten. Ik hoop dat jij net als Jabes het gene wat altijd tegen je gezegd is durft los te laten. Daardoor kan je je ‘gebied’ vergroten, en meer van God gaan ontdekken.

Zullen we hetzelfde gebed bidden als Jabes?  

Zegen mij, maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. God, ik bid U dat ik U nooit uit het oog zal verliezen. Ik bid dat U ‘mijn gebied vergroot’, dat U mij meer van Uzelf laat zien. Ik bid dat U mijn ogen opent, zodat ik zal zien dat U anders bent. Kom Heilige Geest, laat mij meer zien wie de Vader is. In Jezus’ naam, Amen.