Liefde = gehoorzaamheid

Tot nu toe zijn we nogal abstract gebleven. Misschien vind je het ook wel erg zweverig. In deze mail kijken we naar een concrete manier hoe we onze liefde voor Jezus handen en voeten geven. 

In Johannes 14:15 staat: ‘Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht’.

Liefhebben staat dus gelijk aan gehoorzaamheid! Als we zeggen in Hem te geloven, dan moeten we doen wat Hij zegt. In 1 Johannes 2:3-6 staat dit ook goed beschreven. We doen wat Hij zegt, niet als last of omdat het per se moet, maar omdat we het graag willen. We houden van Hem, dus doen we wat Hij van ons vraagt.  

Soms uit onze liefde voor Hem zich dus heel simpel in droge gehoorzaamheid. Het gaat niet altijd gepaard met emoties en kippenvel, sterker nog: soms moet je tegen je gevoel in kiezen. Hij is namelijk alles waard! 

In Johannes 6 praat Jezus over het avondmaal, maar niemand snapt er iets van. Hij zegt ingewikkelde dingen, over Zijn vlees en bloed. Tot op dat moment volgde vele discipelen hem, meer dan alleen de twaalf waarover we veel lezen. Maar na de woorden van Jezus over het avondmaal gaan deze anderen allemaal weg. Allemaal! 

Jezus vraagt de 12 discipelen of zij ook niet weg willen gaan, waarop Petrus in vers 68 antwoord: ‘Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven’.

Onze liefde voor Jezus maakt dat we Hem volgen en gehoorzamen, ook al loopt iedereen weg. Ook al snappen we Zijn woorden niet, ook al begrijpen we niet waarom sommige dingen in ons leven gebeuren: we volgen Hem. We houden nou eenmaal te veel van Hem om Hem ooit nog de rug toe te keren. Hij is onze eerste liefde!

Liefde komt in actie. Het kan niet bij een ‘lekker gevoel’ blijven. Liefde drijft ons om te doen wat Hij van ons vraagt. 

Misschien heb je iets in je leven waarvan je weet dat je keuzes moet maken of in actie moet komen. Bedenk dan dat je liefde voor Jezus ook hierin zichtbaar wordt. Gehoorzaamheid is het bewijs van jouw liefde voor Hem. 

Blessings!

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *