Leven als christen is leven als Priester

Lang geleden beloofde God al aan het volk Israël dat ze koningen en priesters zouden zijn (zie Exodus 19:5-6). God beloofde dit toen Hij een verbond sloot met het volk op de berg Sinaï. Bij dat verbond horen ook allerlei wetten. Ook wetten die gaan over koningen en priesters. Gek genoeg blijkt juist uit die wetten dat het helemaal niet was toegestaan voor Israëlieten om koning én priester te zijn! Koningen moesten namelijk komen uit de stam van Juda en priesters uit de stam van Levi. Het was dus onmogelijk en zelfs verboden om zowel koning als priester te zijn. Hoe zit dat dan met Gods belofte?

Uiteindelijk komt er tóch iemand uit het volk van Israël die zowel koning als priester is. Zijn naam is Jezus. Alleen Jezus kon tegelijkertijd koning en priester zijn. Dat was alleen voor Hem weggelegd. Jezus is koning en priester tot in eeuwigheid. Dat betekent dat Hij altijd al koning en priester is geweest en altijd zal blijven. Hij was het zelfs al voordat het volk Israël koningen of priesters kende. In Hebreeën lezen we dat de priesters van het volk Israël een schaduw of afbeelding zijn van Jezus als priester. Priesters wijzen naar Jezus, in wie ze zijn en in wat ze doen!

In Romeinen 8:29 lezen we dat God jou “ertoe bestemd heeft om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon.” De bedoeling van ons leven is dat we steeds meer op Jezus gaan lijken, in karakter, in woorden en in daden. Als we met Hem gaan leven, gaan we steeds meer op Hem lijken. Door het offer van Jezus aan het kruis zijn we meer dan alleen vergeven van onze zonden. We krijgen zelfs een nieuwe rol en een nieuwe positie als mens. Dit is een koninklijke en heilige positie. Net als Jezus zijn ook wij tot koningen en priesters gemaakt (zie 1 Petrus 2:9). Je hoeft het dus niet meer te worden, je bent het al. Toch is het onze verantwoordelijkheid om daadwerkelijk te leven als koning en priester. Maar wat betekent dat en hoe doen we dat?  

De ontdekking dat ik door het offer van Jezus tot een koning en een priester gemaakt ben, had een enorme impact om mijn leven. Ik begon me te verdiepen in wat het betekent om priester te zijn. Het besef dat ik een priester ben en dat ik daarom mag leven als priester helpt mij om te begrijpen wat het écht betekent om christen te zijn en om iedere dag als christen te leven. 

De aankomende weken onderzoeken we wat het betekent om te leven als priester. We zullen ontdekken dat priester zijn ontzettend praktisch is en dat het grote gevolgen heeft voor ons dagelijks leven als christen. Ik hoop dat ook jij het verlangen hebt om te leven met en als Jezus. Als dat zo is, dan is deze serie voor jou! Leven met Jezus is leven als priester.

Karel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *