Laat Zijn heerlijkheid zien

Lees Exodus 34:29-35 en neem eerst even vijf minuten de tijd en vraag de Heilige Geest wat Hij tegen jou persoonlijk wil zeggen door deze Bijbeltekst heen en ga daarna pas verder met lezen.  

Hoe vaak maken we het wel niet mee? We hebben een fantastische ontmoeting met God gehad, we bezoeken een prachtige conferentie of kerkdienst en hebben een ervaring met Gods heerlijkheid. Maar daarna belanden we we in de gewone wereld en doen we als het ware een doek voor ons gezicht, net als Mozes in dit verhaal. 

We zijn bang om te laten wie God is, omdat we bang zijn dat mensen er van zullen schrikken.

Toch zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament dat we daar niet bang voor moeten zijn en dat de glans op ons gezicht nog groter is dan bij Mozes. (Zie 2 Korinthe 3:7-8) Wij zijn bedoeld om Zijn glorie te dragen.  

Durf jij dat te doen? 

Wil jij op deze laatste dag van het jaar met me mee bidden?

“Vader, ik bid dat U komt met Uw glorie. Ik bid dat U mijn angst voor mensen en de meningen van mensen wegneemt. Vader, steek opnieuw een vuur aan in mijn hart. Ik niet alleen op zondag christen zijn, ik wil Uw glorie elke dag verspreiden. Kom met Uw vuur. In Jezus naam, amen.”