Jij mag kiezen!

We hebben het al veel gehad over de vrijheid die we hebben om naar God te gaan. Vandaag hebben we het over de keuzevrijheid die God ons geeft. We mogen zelf kiezen of we naar Hem toe komen. 

In Openbaring 3:20 staat: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.” (BB)

In deze tekst zien we dat Jezus het initiatief neemt om ons te zoeken en dat Hij vraagt om verbinding. Hier lijkt het alsof Jezus ons een eigen keuze geeft om de deur te openen. Om te kijken naar hoe dit precies zit en hoe God ons een eigen keuze geeft, gaan we terug naar Genesis. We lezen in Genesis 2:15-17

“De Heer nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” (HSV)  

Ik vroeg mij altijd af waarom God deze boom in het hof zette. Tot ik hoorde dat God dit misschien wel deed vanuit Zijn liefde. Liefde is namelijk pas echt liefde als er gekozen kan worden.

Welke vader wil dat zijn kind elke dag verplicht "ik houd van je" zegt als het niet uit zijn of haar hart komt en oprecht is? God neemt met het scheppen van deze boom een ontzettend groot risico. Een risico dat wij misschien wel niet voor Hem zouden kiezen. Een risico om ons kwijt te raken…

Jij hebt dus een keuze of jij met God wilt leven, de deur wilt openen en Zijn liefde wilt ontvangen. Liefde dwingt niet. Ook als jij bang bent voor Zijn liefde, zal Hij niet dichtbij komen tot jij dat wilt of kunt. God vraagt alleen steeds aan jou of Hij een stapje dichterbij mag komen. 

Welke keuzes maak jij in de keuzevrijheid die God jou geeft? Zijn er gebieden waar jij God liever niet toelaat? Durf jij vandaag een keuze te maken om Hem een stapje dichterbij te laten komen?

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *