Jij hebt een God

Gezalfd en geliefd. Zo loopt David het dal in, Goliath tegemoet. God kracht is met hem en hij kent God. 

Goliath komt David tegemoet lopen en zijn schildknaap loopt voor hem uit. De reus was dus blijkbaar een stuk minder stoer dan hij zelf dacht. Maar dat hij niet zo stoer was, betekent niet dat hij niet stoer deed. Hij zei tegen David: "Ben ik soms een hond, dat je met een stok op mij afkomt?" En om er nog een schepje bovenop te doen: "Kom maar eens hier! Dan voer ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren!" (1 Samuël 17:43-44)  

David kreeg meer dan genoeg ontmoediging te verduren op deze bijzondere dag. Eerst zijn broer Eliab, toen koning Saul en nu de reus Goliath zelf. Maar waar David tegenover Eliab en Saul nog redelijk rustig reageerde, is zijn reactie nu een stuk duidelijker: 

"Jij komt naar mij toe met een zwaard, een speer en een schild. Maar ik kom naar jou toe namens de Heer van de hemelse legers, de God van het leger van Israël, de God die jij hebt uitgedaagd. Vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven. Ik zal je verslaan en je hoofd afhakken. Vandaag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen aan de vogels en de wilde dieren voeren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. En al deze mensen hier zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en speren. Want de Heer Zelf strijdt voor ons. Hij geeft jullie in onze macht." (1 Samuël 17:45-47)  

Duidelijke taal van David. Hij geeft eerst het verschil aan tussen hem en Goliath. "Jij vertrouwt misschien wel op je wapens, maar ik vertrouw op de Heer van de hemelse legers. Op de God die jij hebt uitgedaagd. Ja inderdaad. Je hebt niet alleen mij uitgedaagd, maar God zelf. Niet zo'n goed idee, man." 

Daarna zet David mooi uiteen wat de 'next steps' zijn:

  1. God geeft jou in mijn macht.
  2. Ik versla jou.
  3. Ik hak je hoofd eraf.
  4. De lijken van de Filistijnen zullen worden gevoerd aan de vogels en de wilde dieren.  

Hij lijkt een man vol zelfvertrouwen. En dat was hij ook, maar juist omdat hij niet op zichzelf vertrouwde. Hij stelde zijn hoop op de God van de hemelse legers. Je kan pas zelfvertrouwen hebben als je niet meer op jezelf vertrouwt. 

En dan komt het. David vertelt wat het gevolg is van zijn overwinning. "Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft." Yes, dat is het gevolg wanneer jij gaat winnen van reuzen in je leven. 

Als jij jouw reuzen verslaat, dan zal de wereld weten dat jij een God hebt. 

Daar gaat het om. Gods eer. Daarom strijdt God zelf voor jou. Aan het kruis heeft Jezus de overwinning over zonde, dood en schaamte al behaald, en vanuit die overwinning mag jij ook leren winnen. Je vecht vanuit overwinning, niet vanuit verlies. Maar daar zondag meer over. 

Nadat David de reus verbaal op zijn plek heeft gezet, legde hij hem ook fysiek op zijn plek. Letterlijk. David rent richting de reus, haalt een steen uit zijn en slingert deze zo recht tegen Goliaths voorhoofd. Bullseye. Beter dan Michael van Gerwen. 

In vers 50 staat het zo mooi: "Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen, hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand." Als het duister ons aanvalt met haat, ziekte en leugens, dan vechten wij niet terug met dezelfde wapens. Nee, onze wapens zijn juist liefde, genezing en waarheid. 

Deze overwinning van David werkt zo aanstekelijk dat de Israëlieten moed krijgen. Ze rennen achter de Filistijnen aan, en verslaan ze allemaal. Allemaal. Stuk voor stuk. Eén voor één. Nou ja, je begrijpt het idee. 😉

Als jij, samen met God, jouw reuzen verslaat moedigt dat de rest van de kerk aan om ook hun reuzen te verslaan.

Als jij wint van angst in het donker, krijgen je vriendinnen hoop dat zij ook kunnen winnen.
Als jij op een goede manier naar vrouwen gaat kijken, ontdekken je vrienden dat de overwinning bereikbaar is.
Als jij een overwinnend leven leidt, geef je de rest van kerk weer moed en hoop op overwinning.

Al die overwinningen geven God eer. En daar gaat het om.

Nils

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *