Jezus klopt aan de deur

Afgelopen zondag lazen we over schaamte. Zachëus uit de Bijbel kende dat waarschijnlijk ook wel. Hij was klein, hij deed slechte dingen en mensen dachten negatief over hem. Als je het verhaal (te lezen in Lukas 19) een beetje kent weet je dat Jezus Zacheüs roept, terwijl hij in een boom zit. Jezus kijkt Zacheüs aan, roept zijn naam en vraagt hem om naar beneden te komen.  

Dit lijkt wel een beetje op God die aan Adam vraagt: “Waar ben je?” Midden in de schuld en schaamte van Adam en Zacheüs vraagt God of Hij dichtbij mag komen. Hoe zou Adam zich gevoeld hebben toen God Hem die vraag stelde? Zou Zacheüs bang zijn geweest toen hij uit de boom klom? Misschien dachten Adam en Zacheüs allebei wel dat God (of Jezus) deze vraag stelde zodat Hij hen kon veroordelen en straffen.

Maar al in Genesis zien we Wie God is. We zien dat Hij verlangt naar verbinding met ons. Hij houdt van ons. Na de zondeval kwam Hij namelijk direct met een plan B. Een nieuw plan om de verbinding tussen God en de mens te herstellen. In Genesis 3:15 staat:

“En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (de slang) en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.” (HSV)

In dit vers, aan het begin van de Bijbel, spreekt God al nieuwe hoop uit voor de mensheid. Dit vers gaat namelijk over Gods grote Reddingsplan. Het zaad van de slang: de duivel, zal overwonnen worden door het zaad van de vrouw: Jezus. Hierdoor kon de verbinding tussen God en de mens weer worden hersteld.

Wat een goed nieuws! Jij mag dus geloven dat God jou altijd najaagt, op zoek naar jou is en verbinding met jou wil! Zelfs wanneer jij je schuldig voelt en je schaamt, vraagt Hij: “Waar ben je? Kom je?”

Geloof jij dat God verbinding met jou wil, zelfs als jij je schaamt? En wat antwoord jij als Jezus jou vraagt om een stapje dichterbij te komen?

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *