Jezus, de weg naar de Vader

Op het moment dat Jezus stierf aan het kruis gebeurde er iets geweldigs, en dit wordt beschreven in Mattheüs 27:51: “En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden”  

Het voorhangsel scheurde, van boven tot beneden. Dit ‘voorhangsel’ was het gordijn dat in de tempel hing, het hing als het ware tussen God en het volk van Israël in. God had zelf bevolen dat dit voorhangsel in de tempel werd opgehangen. 

Het hele leven van een Israëliet draaide eigenlijk om deze scheiding tussen hemzelf en God. Ze moesten heel veel verschillende offers brengen, om al hun zonden weer goed te maken. Daarom hing dit gordijn er, omdat een Heilige God niet in de aanwezigheid van zondige mensen kan zijn. Dat gaat eenvoudigweg niet. 

Na al die offers mocht de Hogepriester 1(!) keer per jaar het Heilige der Heiligen in om een ontmoeting te hebben met God, dit gebeurde op de Grote Verzoendag. Ik hoop dat jullie nu begrijpen dat dit voorhangsel stond voor de scheiding tussen God en het volk.

En toen Jezus stierf scheurde dit voorhangsel. De scheiding was weg, de weg is open. We kunnen weer bij God zijn, elke dag opnieuw. Niet alleen de hogepriester mag 1 keer per jaar God ontmoeten. Iedereen die in Jezus gelooft mag elke dag in de aanwezigheid van God zijn. 

Voor mij betekent dit dat ik niet meer hoef te wachten op zondag om God te ontmoeten. Ik hoef niet meer te wachten tot ik naar de kerk ga om God te ontmoeten. Ik hoef niet meer te wachten tot bepaalde muziek aangaat om God te ontmoeten. Hij heeft de weg vrij gemaakt, zodat wij elke dag, op elk moment contact met onze Vader in de hemel kunnen hebben. Of ik nou op school, werk of in de sportschool ben, ik mag met God praten. 

Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat Zijn genade zo groot is. Daarom scheurde het voorhangsel ook van boven naar beneden. Wij konden de scheiding tussen ons en God nooit weghalen, daarom heeft God het voor ons gedaan!

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *