Jezus, de waarheid over God

"De Zoon is de 'afbeelding' van God Zelf. In Hem zien we wie God is. (...)" (Hebreeën 1:3, BB)  

Volgens deze tekst is Jezus de 'afbeelding' van God. In Jezus zie je dus hoe God is. 

Iedereen vindt wel iets van wie God is. De een ziet Hem als een boze afstandelijke Man op een troon in de hemel die alles bestuurt. Terwijl God volgens iemand anders meer een soort snoepautomaat is die je geeft wat je wil als je ervoor bidt. God is dan meer een soort hulpmiddel om het leven nu makkelijker te maken. 

Alleen de enige betrouwbare bron van informatie over wie God is is Jezus. Jezus lijkt namelijk perfect op God. Als je dus wil weten hoe God is, moet je naar het leven van Jezus van kijken. 

Als ik zelf vragen heb over wie God is, probeer ik deze altijd op te lossen door naar Jezus te kijken. Neem bijvoorbeeld het onderwerp genezing. Ik geloof dat God vandaag de dag nog steeds wonderen wil doen, omdat Hij niet veranderd is. Daarom bid ik ook regelmatig voor mensen voor genezing. Soms zie ik dan inderdaad wonderen gebeuren, maar helaas heel vaak ook niet. 

De verleiding is dan groot om antwoorden te gaan bedenken. Bijvoorbeeld: "God heeft een plan met deze ziekte" of "God wil deze persoon wat leren door deze ziekte heen". Er is alleen één probleem. Jezus heeft deze dingen nooit tegen iemand gezegd. Nooit. En als Jezus zoiets niet tegen mensen zei, wil ik het ook niet tegen mensen zeggen. In Jezus zie ik dat God altijd mensen wil genezen als ze Hem erom vragen. In Jezus zie ik hoe God goed is. En waarom mensen soms wel en soms niet genezen? Dat snap ik nog steeds niet…

Jezus zegt zelf ook in Johannes 14:8-9 dat als we Hem hebben gezien, we de Vader hebben gezien. Dus als je God wil leren kennen, hou je ogen dan altijd gericht op Jezus.

Door Jezus laat God zien dat Hij liefde. Door Jezus laat God zien dat Hij dichtbij is. En door Hem zien we dat God leven en herstel wil brengen in elke situatie. 

Het mooie is dat de Bijbel ons leert dat wij op Jezus mogen gaan lijken. En Jezus leek op God. Dus door meer op Jezus te gaan lijken, gaan we meer op God lijken. En dat is hoe we oorspronkelijk bedoeld waren, want ze we zijn gemaakt 'in Gods evenbeeld'. Het is zo vet om te zien hoe God zijn originele plan herstelt door Jezus! We mogen aan deze wereld laten zien hoe mooi God is. 

We hebben de afgelopen weken eerst ontdekt dat Jezus de weg is. Hij is de weg naar Vader, de weg naar vrijheid en Hij is de enige weg. Daarna zagen we dat Jezus de waarheid is. Hij is de waarheid die ons vrijmaakt, de waarheid die altijd blijft en de waarheid over God. De aankomende week zullen we ontdekken dat Jezus ook het Leven is. Jezus is zo bijzonder.

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *