Je ziel hoort erbij!

Tot nu toe hebben we veel gelezen over wat het voor onze geest en ons lichaam betekent dat we een kind van God zijn. Ik realiseerde me dat de ziel daarin nog nauwelijks aan bod is gekomen. In de Bijbel is je ziel eigenlijk de verzameling van als je gevoelens en emoties. Heel belangrijk dus in je relatie met God. 

“Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
(Lukas 10:27, HSV)  

Heel braaf Bijbellezen is onvoldoende... Altijd de juiste keuzes maken met je verstand is onvoldoende... Je altijd inzetten voor God is onvoldoende… op het moment dat je niet God eert met je ziel en je niet van anderen houdt als van jezelf.

Het kan soms een gewoonte zijn om je gevoelens en emoties weg te drukken. Je bestempelt ze misschien als onbelangrijk of onbetrouwbaar. Toch vraagt God je om juist met je gevoelens en emoties liefde te tonen. Durf je gevoelens en emoties er te laten zijn. Breng ze bij God. Geef het toe als je boos bent op God of verdrietig over een situatie.

In je ziel vindt ook compassie ruimte. Het medeleven met anderen is iets wat Jezus vertoonde: Hij was bewogen met mensen (zie Markus 6:34). Hij liet zijn emoties toe. Hij liet zijn acties bepalen door wat Hij voelde voor anderen. Daarom hielp Hij iedereen die Hij tegenkwam en had Hij oog voor hen die het het meest nodig hadden.  

Als kind van God wil je op Jezus lijken. Als kind van God hou je van Hem omdat hij eerst van jou hield. Lukt het jou om je gevoelens jouw relatie met God en de mensen om je heen te laten beïnvloeden? Lukt het jou om je emoties te accepteren zoals ze zijn? Lukt het jou om te reflecteren op hoe jij God dient met je ziel? Daarvoor moet je eerst weten wat er in je ziel leeft.

Als God op dit moment aan jou vraagt wat er in je ziel leeft, wat is dan je antwoord? Zeg het tegen Hem in gebed. Hij wil jou helemaal hebben, dus ook je gevoelens en emoties. Hij wil jouw gevoelens en emoties gebruiken tot Zijn eer. 

Elise

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *