Je leven staat op het spel!

Door het hele verhaal heen neemt Elia enorm veel risico. Eerst gaat hij naar koning Achab terwijl die zo boos is dat hij in staat is Elia te vermoorden. Daarna daagt hij de profeten van Baäl en Asjera uit (terwijl zij met 450 man zijn en Elia in zijn eentje). Terwijl de profeten van de afgoden een stier offeren durft Elia het aan om hun God belachelijk te maken, en alsof dat nog niet genoeg was gooit hij over zijn eigen offer vier kruiken water (waarvan er in het land een flink tekort was door de droogte!). Het ziet eruit alsof Elia er helemaal van overtuigd is dat God het offer écht in vuur en vlam gaat zetten. 

Als Elia niet alles had gegeven was hij nooit op deze plek gekomen. Toen God Elia vertelde dat hij naar koning Achab moest gaan wist Elia dat dit hem zijn leven kon kosten. Toch ging hij. Toen Elia het water op het altaar gooide wist hij dat hij, als er geen vuur zou komen, vermoord zou worden. Toch deed hij het. 

Net als Elia ben jij ook geroepen om te gaan en dat risico te nemen. Jij bent geroepen om de profeten van de afgoden in jouw leven aan te spreken en uit te dagen. Jij bent geroepen om te overwinnen. 

Jouw leven is bestemd om in vuur en vlam gezet te worden. Als jij in vuur en vlam staat voor Jezus zul je merken dat je enthousiaster wordt om over Hem te vertellen. Je zult liefdevoller worden naar de mensen om je heen (ook als je die mensen eerst erg irritant vond). Je zult ook niet zomaar meer klein te krijgen zijn door dingen die gebeuren in je leven.

Dit gebeurt echter niet zomaar. Net als bij Elia, vraagt God van jou om alles te geven. God wil je Zijn vuur geven, maar dit kost je wel je leven. Alles waar je nu voor leeft naast God zal je op moeten geven. Daarmee zeg ik niet dat deze dingen verdwijnen uit je leven, maar je moet bereid zijn om niet meer naar de stem van deze dingen te luisteren boven de stem van God.

Durf jij jouw profeten van Baäl en Asjera op het altaar te leggen en God te vragen om het in vuur en vlam te zetten, om ze compleet te verteren om zo Zijn leven te ontvangen? Durf jij nee te zeggen tegen leugens in je hoofd en ja te zeggen tegen Gods wil voor jouw leven? Jezus belooft dat Hij je dan zal dopen met de Heilige Geest en vuur.

Mattheus 3:11: "Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur." 

Anne

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *