Je geloof gebruiken

Eerder in deze serie hebben we gelezen over de bloedvloeiende vrouw die tot geloof was gekomen en daardoor stappen zette in geloof. Ze had gehoord dat Jezus mensen genas en geloofde dat er ook genezing voor haar zou zijn. Dit geloof zorgde ervoor dat ze in actie kwam. Het geloof was de zekerheid van het wonder dat ze nog niet zag. 

In Mattheüs 21 lezen we een verhaal over Jezus en de vijgenboom. Jezus was op weg naar Jeruzalem en kreeg onderweg honger. Hij zag een vijgenboom en liep er naar toe om te kijken of er vruchten aan zaten om van te eten. Toen Jezus en de leerlingen bij de boom waren aangekomen zagen ze dat er alleen bladeren aan zaten. Jezus zei tegen de boom: ‘Nooit of te nimmer zul je meer vrucht dragen!’ De leerlingen hadden gehoord dat Jezus dit had gezegd en tot hun grote verbazing zagen ze de volgende dag dat de boom helemaal verdord was! Wat Jezus vervolgens antwoord is een mooie les over geloof. ‘Jezus antwoordde: Ik verzeker jullie: Als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelf tegen die berg kunnen zeggen: ‘’Kom van je plaats en stort je in zee,’’ en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.’  

Jezus belooft in dit stuk dat we alles krijgen waar we in gebed om vragen, als we maar geloven. Tegelijkertijd is dit een heel lastig onderwerp, heel vaak krijgen we juist niet waarvoor we hebben gebeden. Soms vragen we iets aan God waarvan God weet dat het niet goed voor ons zal zijn. Wij kunnen als mensen niet de gevolgen zien van datgene waarvoor we bidden. Het kan zijn dat het ons juist veel pijn zal doen als God datgene geeft. Dat zal God niet toe laten, Hij heeft namelijk het beste met ons voor. God zal nooit een steen geven als we hem om een brood vragen. We mogen leren bidden zoals God dat van ons vraagt, naar zijn wil. God wil graag dat mensen genezen, mensen hem leren kennen of vrij gezet worden van problemen. Als we bidden zoals God dat graag wil dan mogen we geloven dat we krijgen waarom we hebben gevraagd. 

Ik ben wel benieuwd eigenlijk.  Heb jij wel eens ergens voor gebeden en het vervolgens gekregen?

Wouter

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *