Je bent een tempel

Wij als mensen bestaan uit een geest, ziel en een lichaam. Met alle drie mogen we God dienen. Ons lichaam is het 'huis' waarin Gods Geest hier op aarde leeft. Doordat jij een kind van God bent, is jouw lichaam dus een tempel geworden. Een tempel van Gods Geest. Lees daarover in 1 Korinthe 3:12-20.  

Wat betekent dat voor je dagelijkse leven? Het betekent dat je nadenkt over wat je met je lichaam doet en waarom. Op het moment dat je God aanvaart als jouw Redder en Heer, hoort daar overgave bij. Iedere dag opnieuw kies je dat jouw leven niet van jezelf is, maar van Hem. 

Doordat Jezus al voor onze zonden stierf, hoeven we niet meer aan de regels van de wet te voldoen. "Ik mag alle dingen doen," schrijft Paulus. Daar komt wel een MAAR achter: "ik zal niet iets macht over mij laten hebben"

Ik vind het mooi samengevat in 1 Korinthe 10:31: “Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.”

Jij kiest nog steeds zelf wat je doet. Je bent geen marionet die alle orders van God opvolgt. Ik wil je uitdagen om vandaag bewust na te gaan waar je je tijd en energie in steekt. Waarvoor gebruik jij je lichaam en je talenten? Geeft het God eer?

Je hoeft daarvoor niet altijd je hele schema om te gooien. Het is ook een stukje mindset en perspectief. In mijn afstudeerstage sta ik voor de klas in een groep 8 en het is makkelijk om in de dagelijkse sleur te vervallen. Er zijn genoeg dingen op mijn to-do list. Juist daarom wil ik elke ochtend God vragen om mij oog te geven voor elke leerling die dat nodig heeft. Juist daarom bid ik als ik tussendoor op de wc zit, of er iets is wat God me wilt zeggen. 

Ga jij de uitdaging aan je vandaag af te vragen of de dingen die je doet God eer geven? Je kan bijvoorbeeld aan het begin van de dag kijken welke dingen je die dag gepland hebt en hoe je daar doorheen God eer kan geven. Of misschien besef je je dan wel dat je dingen gepland hebt die je beter kunt minderen of zelfs achterwege moet laten.

Elise

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *