Hoe ontstaat geloof?

Waar komt geloof eigenlijk vandaan? En hoe kan het dat er wereldwijd zoveel mensen geloven? De Bijbel is er duidelijk over in Romeinen 10:17: ‘Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus’. Ons geloof in God komt doordat we een keer over Jezus hebben gehoord. Misschien in de kerk, van een vriend of van onze ouders. Door te luisteren naar de woorden over het werk van Jezus is er geloof ontstaan in ons hart.   

Om een duidelijk voorbeeld te geven over ‘tot geloof’ komen, kijken we naar het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. In Marcus 5:27 lezen we het volgende over deze vrouw: ‘Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte Zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen Zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered worden.’  

In de eerste zin van dit vers staat dat deze vrouw over Jezus had gehoord. Het nieuws van Jezus ging als een lopend vuurtje rond onder het volk en ook deze vrouw had over Hem gehoord. Dit had er bij deze vrouw voor gezorgd dat ze ‘tot geloof’ was gekomen, net zoals er in Romeinen 10:17 wordt gezegd. Ze had gehoord dat Jezus mensen genas en Hij was de enige hoop van deze vrouw, ze was immers al bij elke arts geweest. Ze geloofde dat Hij degene was die haar kon genezen en dat geloof zorgde ervoor dat ze in actie kwam. De vrouw raakte Jezus aan en werd gezond. 

De genezing van deze vrouw gebeurde niet zonder dat iemand daar iets van zou merken. Op het moment dat deze vrouw de kleren van Jezus had aangeraakt voelde Jezus dat er kracht uit Hem was weggestroomd. Jezus draait zich om en voert een gesprek met de vrouw. Jezus zegt tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered.’ Het geloof van de vrouw heeft ervoor gezorgd dat ze werd genezen van haar kwaal. Dat is wat geloof in Jezus kan doen! Geloof is de zekerheid van de dingen die je nog niet ziet. Deze vrouw zag en voelde nog niet dat ze genezen was maar geloofde dat de genezing plaats zou vinden, en dankzij haar geloof werd ze genezen!

Vandaag heb ik een uitdaging voor je. Als dit mogelijk is, ga dan eens in gesprek met je ouders (of andere familieleden) over deze vragen:

  1. Wat heeft ervoor gezorgd dat u/je tot geloof bent gekomen? 
  2. Wat betekent het geloof voor u/jou? 
  3. Heeft u/Heb jij wel eens een stap in geloof gezet?

Wouter

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *