Hoe kijkt God naar ons?

We hebben eerder al ontdekt dat Jezus ons offer is. Door Hem kunnen wij in Gods aanwezigheid zijn!Vandaag wil ik nog wat verder ingaan op hoe God naar ons kijkt in onze gebrokenheid. 

God is zich bewust van onze gebrokenheid en onze tekortkomingen. Hij was ten slotte zelf aanwezig bij de zondeval. Hij weet heel goed dat we het niet zelf kunnen en dat we perfectie nooit gaan bereiken. 

In Romeinen 8:7-8 (HSV) staat: “Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.”

“Het kan dat ook niet”. Wij zullen nooit kunnen winnen van ons vlees en wij kunnen dus God niet behagen als wij in het vlees zijn. Maar hoe dan wel? Romeinen 8 gaat verder over de Geest die wij van God ontvangen. Alleen samen met de Heilige Geest kunnen wij winnen van ons vlees!

God weet ook dat wij Zijn Geest nodig hebben om te overwinnen. Hij weet dat wij het niet zelf kunnen. Als God dit weet en wij weten dat we het niet zelf kunnen, waarom vragen we Hem dan niet altijd om hulp? 

Als we bij God komen, zegt Hij: “Ik ben blij dat je er bent. Ik wist al dat je het niet zelf kon, Ik wil je graag helpen!” Als ik naar God toe ga, zeg ik vaak: “Heer, het spijt me, ik kan het niet zelf. Ik heb U nodig. Wilt U mij helpen?” Ook als ik een paar seconden geleden nog gezondigd heb, dan ben ik alsnog vrij om naar God te komen. God is blij dat ik er ben. Wat een vrijheid!

Het is niet Gods wil dat jij in schaamte en schuld blijft zitten en dan van Hem wegrent. Hij wil juist dat jij midden in die worstelingen bij Hem komt. Hij wil jou heel graag helpen. Hij vraagt alleen: “Wanneer stop je met het zelf doen?”

Durf jij direct na je falen en je fouten bij God te komen? Hij wil jou graag helpen. Leef vandaag met die gedachte. God is blij dat jij er bent en Hij staat jou met met open armen op te wachten.

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *