Hoe jij geliefd bent!

"God, vergeef het deze mensen, want ze weten niet wat ze doen"

Dat is wat Jezus zei op het moment dat hij de gruwelijkste kruisdood stierf voor de mensen die Hem er op hingen. Dat is pure liefde. Jezelf geven voor je vijanden. Door Zijn liefde maakte Hij de weg naar God vrij, zodat wat verloren werd in het paradijs weer hersteld kon worden. Dat is wat we gisteren ook ontdekten.

Jezus gaf uit liefde Zijn leven voor ons. Dit deed Hij niet alleen omdat wij zondig waren en Hij wilde dat de zonde werd opgelost. Hij deed het ook omdat Hij wist wat er zou kunnen gebeuren als Gods Geest in mensen ging wonen. Jezus zegt zelf ook dat het beter is dat Hij weggaat, omdat God dan de Heilige Geest kan sturen. 

Begrijp me niet verkeerd, onze zonden moesten vergeven worden en Jezus is ook zeker daarom gestorven. Ik denk alleen niet dat dit de hoofdreden was. Ik geloof dat God potentie zag in de mens, omdat Hij wist hoe Hij hem bedoeld had. Hij wist dat jij samen met Hem in staat is om Zijn liefde uit te delen, overal waar je gaat.

Jezus gaf Zijn leven zodat de zonde niet meer tussen ons en Hem in stond. Nu kunnen wij weer bij Hem zijn met een schoon geweten. De Bijbel zegt dat wij rechtvaardig zijn verklaard door ons geloof. Dit betekent dat God ons ziet alsof we nog nooit iets fout hebben gedaan. We mogen weer met God wandelen en leven, net als in het paradijs. Wat een liefde is dat!

Daarna heeft Hij ook nog Zijn Heilige Geest over ons uitgestort tijdens pinksteren. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we Gods natuur krijgen. Wat God normaal vindt, wordt ook voor ons normaal. We gaan dingen steeds meer zien zoals God ze ziet. We gaan voelen wat Hij voelt. Hij wil steeds meer één met ons worden. 

Ons menselijk lichaam wordt als het ware op een nieuwe manier geprogrammeerd. We worden gereset naar hoe wij altijd al bedoeld zijn. Dragers van Gods evenbeeld. Ons hele perspectief wordt door Hem vernieuwd. En dit is allemaal gratis en genade. Deze liefde is zo oneindig groot, dat je het nooit gaat begrijpen. 

Ook op deze laatste dag van deze serie wil ik je weer aanmoedigen om met God in gesprek te gaan. Ga opnieuw luisteren naar Hem, Hij wil je prachtige dingen laten zien!

Dit is de simpele, maar zo belangrijke vraag voor vandaag:

  • Heilige Geest, wilt U mij laten zien wat liefde is?

Roan

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *