Hoe durf je?

Yes. Het is zover. Dag 5 van deze serie en eindelijk komt Goliath om de hoek kijken. Nou ja, om de hoek kijken… Hij liep 40 dagen (!) achter elkaar het dal in om tegen het hele leger van Israël te schreeuwen. "Waarom zijn jullie met je hele leger gekomen? Ik ben een Filistijn en jullie zijn dienaren van Saul! Kies een man uit die met mij wil vechten! Als hij mij verslaat, zullen wij jullie dienen. Maar als ik win, zullen jullie ons dienen. Ik daag jullie uit: kies iemand uit die met mij vecht!" (1 Samuël 17:8-10) En dit uitdagen had zeker effect: "Saul en heel Israël werden erg bang toen ze dit hoorden." (1 Samuël 17:11)

Welke reus daagt jou elke dag weer uit? Misschien is het schaamte over wat je hebt meegemaakt of over de fouten die je hebt gemaakt. Misschien lukt het je maar niet om te stoppen met roddelen. Misschien is het een pornoverslaving die maar niet over gaat. Misschien is het …. Vul maar in voor jezelf.

Elke dag opnieuw ga je, net als het leger van Israël, met goede moed de dag in om Jezus te volgen en Hem uit te delen. Maar dan komt je reus weer om de hoek. Je voelt de schaamte opkomen. Je vrienden of vriendinnen beginnen tegen je over iemand anders te praten. Je voelt de verleiding om verkeerde dingen te kijken.

En weg is de goede moed. De verslaving lijkt zo sterk, de schaamte zo groot, en de zonde zo overweldigend. Je denkt: 'Dit ga ik nooit winnen' en je hebt al verloren voordat je het gevecht werkelijk aangaat. Herkenbaar? Voor Saul en de Israëlieten in ieder geval wel. 

Maar dan komt David om de (andere) hoek kijken. Hij hoort wat Goliath elke dag opnieuw schreeuwt en hij zegt tegen de mensen om zich heen: "Hoe durft die ongelovige Filistijn het leger van de levende God uit te dagen?" (1 Samuël 17:26) 

"Hoe durft hij?" "Wie denkt hij wel niet dat hij is?" "Wat komt hij doen dan?" David klinkt niet echt nederig. En als christenen moeten we toch nederig zijn? Nou, niet tegen reuzen.

Jezus is ook op dit vlak ons voorbeeld. Een perfect voorbeeld in nederigheid. Hij legde zelfs Zijn leven af. Maar wanneer het om het duister ging, was Jezus niet nederig. De demonen vluchten weg als Hij in de buurt kwam. Zelfs de dood kon Hem niet verslaan.

En omdat deze opgestane Jezus in jou woont, mag ook jij 'arrogant' zijn tegen het duister. De Koning der koningen staat aan jouw kant. De grote Overwinnaar staat aan jouw kant. Hoe durft de duivel jou uit te dagen? 

Het is net als Paulus in zijn eerste brief aan de Korinthiërs zegt tegen de dood: "Dood, wat wil je nu nog? Waar is nu je macht?" Of zoals Gods zelf in het boek Zacharia zegt tegen een berg: "Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden."

Daagt jouw reus je vandaag of morgen weer uit? Zeg dan samen met David, Paulus en vooral samen met God zelf: "Wie denk je wel niet dat je bent, reus?" 

De Bijbel noemt jou meer dan een overwinnaar, dus ga ook zo leven. De zonde, verslaving of schaamte waar jij tegen vecht, maakt geen eens kans tegen de God van de hemel en aarde. 

En omdat Hij zelf in jou woont, ga jij winnen. 

Nils

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *