Hij is onze eerste liefde

Verliefd op Jezus: wil je dat niet nog veel meer zijn?! Ik wil je echt beloven dat de Heilige Geest dit in je wil bewerken. Het is één van de dingen die de Geest het liefste doet: doorverwijzen naar de Koning. Hij zal onze harten nog meer veroveren, zodat Jezus onze grootste en eerste liefde wordt!

In Openbaring 2 spreekt Jezus zelf over deze ‘eerste liefde’. Hij spreekt hier tot de gemeente van Efeze, een kerk waarover wordt gesproken in Handelingen 19 en 20. De kerk in Efeze heeft veel vervolging meegemaakt, maar bleef stand houden. 

Jezus is in vers 2 en 3 van hoofdstuk 2 ook erg positief over de kerk. Hij zegt dat Hij weet dat de kerk veel goede werken doet en goed vasthoudt aan het geloof, ook al is er vervolging. Hij toont begrip voor hun vervolging en benoemt dat ze hebben volgehouden. Geweldig! Het lijkt me een geweldige kerk! 

Toch heeft Jezus één belangrijk punt op hen aan te merken. In vers 4 zegt Hij: ‘Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten’.

Oei, pittig. Jezus merkt op dat de manier hoe zij Jezus eerst lief hebben gehad, verdwenen is. Ze zijn hun eerste liefde voor Jezus kwijt. 

Het is opvallend om te lezen dat de kerk in Efeze wel gewoon haar goede werken deed, zoals Jezus in de eerdere verzen benoemt. Blijkbaar kunnen we als gelovigen soms gewoon doorgaan met de ‘goede werken’, terwijl we onze liefde zijn kwijtgeraakt. 

In mijn eigen leven probeer ik regelmatig stil te staan en te reflecteren op wat ik doe voor Hem. Doe ik het omdat het hoort, of omdat anderen het van mij verwachten? Ik probeer ten alle tijden al mijn activiteiten te doen omdat ik van Hem houd, en omdat Hij mijn eerste liefde is.

In vers 5 zegt Jezus dat de gelovigen in Efeze zich moeten bekeren. Het is goed om te bedenken dat Jezus dit dus blijkbaar als ‘zonde’ ziet, iets waarvan je je moet bekeren. Je eerste liefde voor Hem behouden is dus van groot belang!

Misschien is dit voor jou van toepassing. Schaam je in dat geval niet. Het kan gebeuren dat we niet goed op ons hart letten en we onze eerste liefde kwijtraken. Als dit voor jou geldt: focus je weer op Jezus! Hij is de drive van onze inspanningen en ‘goede werken’. Hij is de Bruidegom, op zoek naar een bruid die verliefd op Hem is. 

See you!

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *