Help! Ik ben geroepen?!

Roeping. Best wel een lastig begrip vind ik altijd. Volgens Wikipedia betekent het: ‘Een subjectief idee dat iemand heeft dat hij een taak te volbrengen heeft’ Of vanuit Christelijk oogpunt: ‘geroepen zijn voor een bepaalde taak’ Dat klinkt best wel spannend, vind je niet? 

In Mattheüs 4:18-22 zien we dat de discipelen worden geroepen. Waarvoor? Jezus gaat ze vissers van mensen maken als ze Hem gaan volgen. Is dat dan hun roeping? Voor een deel. Het klinkt nog een beetje vaag, vind je ook niet? Aan het einde van Mattheüs wordt het duidelijker: “Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd.” (Mattheüs 28:19, BB) In de tussentijd is er gigantisch veel gebeurd met de discipelen. Omdat ze gehoor gaven aan de roep van Jezus werd hun hele leven op z’n kop gezet.

Die roeping geldt ook voor ons! Ook wij zijn geroepen om in de wereld te getuigen van onze Leermeester. Iedereen op zijn eigen plek.

Toen ik gehoor gaf aan die roeping wist ik niet wat voor impact het zou hebben op mijn leven. Ik was van plan om bedrijfskunde te gaan studeren. Tot God me op een jongerenweekend echt even stil heeft gezet. Hij vroeg me om Hem te volgen. Sindsdien is mijn leven niet meer hetzelfde geweest en God leidt me steeds verder. Telkens verbaas ik me weer over het avontuur dat ik met Hem beleef.

Dan kan je je afvragen: dus, als ik voor Hem kies gaat mijn hele leven dus geheel op z’n kop? Weet je wat ik zo mooi vind aan Jezus? Dat Hij tegen zegt ons: “Ik maak je een visser van mensen.” Daarin zitten 2 dingen:

Allereerst vraagt Jezus aan vissers of Hij vissers van mensen mag maken. Jezus gebruikt jouw gaven en talenten. Hij gebruikt dat waar jij goed in bent! Hij kent je door en door, Hij weet wat het beste bij je past en waar jij het beste tot je recht komt. 

Daarnaast zegt Jezus niet: “Je bent een visser van mensen, dus ga de wereld maar in en vertel ze over Mij.” Nee, het begint met achter Jezus aan gaan. Hem beter leren kennen, op Hem gaan lijken en uiteindelijk ook te doen zoals Hem, daar begint het mee. Dat betekent het om een discipel te zijn van Jezus. Leren van Hem, Hem nadoen. Wanneer je Jezus volgt, brengt Hij je vanzelf op de goede plek.

God heeft ook een plan voor jouw leven! Durf jij gehoor te geven? Durf  jij achter Hem aan te gaan?

Als je dat wil en durft, spreek dan dit gebed uit:

“Heer, Dank U wel! Dank U wel voor wie U bent! Dank U wel dat U mij door en door kent. Ik wil graag U volgen! Mag ik een discipel van U zijn? Wilt U mij vullen met de Heilige Geest en mij leiden? In de naam van Jezus, amen.”