Heb mensen lief als een priester

De vorige keer hebben we ontdekt dat priesters mensen zijn die andere mensen dragen om ze bij God te brengen. In Exodus 28:29 lezen we dat priesters niet alleen mensen op hun schouders dragen, maar ook op hun hart. De priester droeg namelijk een borsttas met daarop twaalf stenen met daarop opnieuw de namen van de twaalf stammen van het volk Israël. Deze stenen stonden symbool voor heel het volk. Het was niet genoeg dat de priester alleen maar werkte voor de mensen. Hij moest de mensen op zijn hart dragen, oftewel van hen houden. 

Ook wij zijn geroepen om als priesters van mensen te houden. Ons werk voor God en voor mensen moet voortkomen uit de liefde die we hebben voor God en voor anderen. 

Liefde is niet slechts een emotie of een gevoel. Liefde uit zich in ons gedrag en onze daden. Als priesters mogen we anderen mensen liefhebben door ze te dienen, door de minste te zijn en nederig te zijn. We mogen mensen liefhebben door elkaars lasten te dragen. Door niet uit te zijn op ons eigen belang, maar de ander hoger te achten dan onszelf. De Bijbel legt de lat om andere mensen lief te hebben ontzettend hoog. God liefhebben wordt gelijkgesteld aan onszelf én anderen liefhebben. We kunnen niet God liefhebben zonder onze naasten lief te hebben. Deze liefde die de Bijbel van ons vraagt is een onvoorwaardelijke, zelfopofferende liefde. Het is een liefde die alleen God in ons teweeg kan brengen. Hij had ons eerst lief. Daardoor kunnen wij Hem, onszelf en ook anderen liefhebben (zie Johannes 13:34-35).

Het prachtige en bijzondere van deze liefde is dat het ons bevrijdt van onszelf. Het bevrijdt ons van slechte drijfveren in ons leven. Door deze liefde handelen we niet langer uit pijn, verdriet, angst of boosheid, maar uit hoop en bewogenheid. Als we mensen echt liefhebben, zien we mensen steeds meer zoals God ze ziet. Liefde helpt ons om niet onze eigen wil, maar Gods wil te doen. Liefde maakt ons hart zacht en bewogen met mensen. Liefde is de enige juiste drijfveer en motivatie om God en anderen te dienen. 

Iedere dag moet ik sterven aan mezelf. Ik moet mezelf eraan herinneren dat ik leef om lief te hebben. Niet op basis van wat anderen voor mij doen of van mij vinden, maar op basis van Gods liefde voor hen. Ik vraag God expliciet of Hij me wil helpen Hem lief te hebben en de mensen om mij heen. Ik wil mensen liefhebben, ook als ik het niet ‘voel’.

Ja, we werken voor God en willen mensen dienen. We zetten onszelf in als priesters om mensen bij God te brengen. Maar, het belangrijkste is: we hebben mensen lief. We dragen mensen op ons hart. Alles wat we doen komt voort uit liefde. 

Welke mensen wil jij op je hart dragen om ze lief te hebben?

Karel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *