Heb jij Jezus in de steek gelaten?

Petrus had een bijzondere relatie met Jezus. Toen hij nog visser was riep Jezus hem en maakte Hij Petrus een visser van mensen. Ook was Petrus niet zomaar één van de twaalf discipelen. Bij speciale gelegenheden koos Jezus een klein groepje uit om dichtbij te zijn. Johannes, Jakobus en Petrus waren de enige discipelen die erbij waren toen Jezus een klein meisje uit de dood opwekte, toen Jezus verheerlijk werkt op de berg en toen Jezus ging bidden in Gethsemane vlak voordat hij zou sterven. 

Petrus stond er met z’n neus bovenop en had een bevoorrechte positie. Hij kreeg het beste onderwijs wat iemand maar kon krijgen, hij was dichterbij Jezus dan wie dan ook en hij was de discipel die het sterkst ervan overtuigd was dat Hij Jezus zou volgen. In Markus 14:31, kort voordat Jezus stierf, zegt Petrus nog: "Al moest ik sterven, ik zal U beslist niet verloochenen!" 

Hoe goed het onderwijs ook was, hoe dichtbij Petrus bij Jezus was geweest en hoe sterk zijn overtuiging was dat hij Jezus nooit zou verloochenen: toch liet Petrus Jezus in de steek. 

Toen het tot Petrus doordrong wat er gebeurde begon hij te huilen (Markus 14:71-72). Hij was compleet verslagen, vervloekte zichzelf en begon hevig te huilen.  

Herken jij je in Petrus? 

Heb jij net als hem je voorgenomen om Jezus te volgen in alles, maar ben je bang geworden toen het moeilijk werd? Heb je Jezus verloochend toen het er op aankwam? Ben je vast komen te zitten in zonde, teleurstelling of falen, terwijl je eerst nog zo vurig was voor Jezus? 

Wees niet getreurd. Je mag een voorbeeld nemen aan Petrus. Want als Petrus kan veranderen, dan kun jij dat ook! Houd moed en ontdek vandaag nog hoe jij weer in vuur en vlam gezet kunt worden voor Jezus en hoe jouw leven definitief kan veranderen. 

In de eerste preek die Petrus deed (Handelingen 2:14-47) kwamen er zelfs drieduizend mensen tot geloof, werden er veel wonderen en tekenen gedaan en ontstond er een ware opwekking.  

Wauw! Je kunt duidelijk zien dat Petrus veranderde en niet langer bang was om over Jezus te vertellen. Petrus veranderde van een gefaalde discipel die Jezus verloochende in de sterkste leider die er op dat moment bestond. 

Eén moment zorgde ervoor dat Petrus compleet veranderde: Hij werd vervuld met de Heilige Geest.

Zo bid ik ook voor jou, dat je op het moment dat je dit leest vervuld zult worden met de Heilige Geest. Dat zal er voor zorgen dat je weer in vuur en vlam zult staan voor Jezus. Hij wil jou namelijk gebruiken om Zijn Koninkrijk te bouwen op aarde: hoe je je ook voelt, wat je ook hebt gedaan en hoe je ook over jezelf denkt. Als jij vervult wordt met de Heilige Geest verandert dat álles.

Ik stel voor dat we samen Lukas 11:11-13 lezen en daarna samen bidden. Zoals deze Bijbeltekst zegt is God een goede Vader en wil Hij de Heilige Geest geven aan iedereen die tot Hem bidt. Dit is wat er staat: “Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om en vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?” 

Misschien kun je nu je handen voor je uitsteken en openen, als een teken naar God dat je klaar bent om te ontvangen. Bid je dit gebed met mij mee? 

Vader in de hemel. Dank U voor wie U bent. Dank U dat U Jezus zond naar de aarde om mij te redden, te genezen en heel te maken. Ik houd van U, Vader. Dank U dat ik altijd bij U terug mag komen, wat er ook gebeurd is in mijn leven. Dank U dat U mij nooit alleen zult laten en mij wilt vullen met de Heilige Geest. Ik geloof dat wat er staat in Lukas 11 waar is. Ik vraag U of U mij op dit moment wilt vullen met de Heilige Geest. Ik ben er klaar voor om te ontvangen. Ik nodig U uit, Heilige Geest, om te komen met Uw aanwezigheid. Vervul mij, Heilige Geest, zoals U Petrus vervulde tijdens Pinksteren. Ik verwacht U, ik houd van U en ik zal U dienen. In Jezus’ naam. Amen.

Marcel

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *