Hart vol compassie

Heal my heart and make it clean

Open up my eyes to the things unseen

Show me how to love

Like You have loved me

Break my heart for what breaks Yours

Everything I am

For Your kingdom’s cause

As I walk from earth into eternity

Deze woorden uit het lied ‘Hosanna’ van Hillsong United zijn een prachtig gebed naar God toe om een hart te hebben van compassie.

De grote drijfveer van Jezus om mensen te bereiken was Zijn grote liefde voor hen. Keer op keer lezen we in de Bijbel hoe Jezus medelijden en compassie voelde voor zijn volk. In Mattheüs 9:37 lezen we hoe Jezus de Israëlieten ziet als schapen zonder herder. Hij ziet hoe mensen verloren zijn en Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Het zijn woorden die we in het Nederlands niet vaak horen, laat staan gebruiken.

In het Engels staat er “compassion”, wellicht meer bekend, maar in het Grieks staat er het woord “Splachnizomai”. Dit betekent “Zijn ingewanden draaiden zich om”. Dit is wat Jezus voelt wanneer Hij verloren schapen ziet, het doet Hem gewoon fysiek pijn! In de evangeliën zien we veel voorbeelden waar Jezus door deze innerlijke ontfermingen bewogen wordt. Denk bijvoorbeeld aan het bekende verhaal van de 5 broden en 2 vissen (Matteüs 14).

Een geweldig wonder van Jezus. Maar weet je wat voorafgaat aan dit wonder? Zijn neef en goede vriend Johannes wordt vermoord. Hij wordt onthoofd. Wanneer Jezus dit nieuws hoort trekt Hij Zich terug om te rouwen. Maar dan ziet Hij een grote menigte zieke, zoekende, verloren mensen. De sterke emotie van rouw en verdriet wordt overmand door de nóg sterkere emotie van compassie en liefde die Jezus voelt! Hij geneest daarna deze grote menigte van alle ziekten, Hij bevrijdt ze en ten slotte geeft hij ze allemaal in overvloed te eten met de vermenigvuldiging van 5 broden en 2 vissen. 5000 mannen - met vrouwen en kinderen erbij waarschijnlijk wel 37.000 mensen - zijn voorgoed veranderd door de “Splachnizomai” die Jezus voor hen had. 

Jezus leefde vanuit die ontferming, medelijden en compassie. Ons doel als volgelingen van Jezus is om op Jezus te lijken, en als wij willen leren hoe we kunnen evangeliseren is Hij Degene waar we naar moeten te kijken. Jezus’ hart brak als hij gebroken en verloren mensen zag, en vanuit diezelfde emotie mogen wij leven. Wanneer wij deze hartsgesteldheid gaan krijgen, is het niet meer de vraag óf we onze niet-christelijke collega het goede nieuws gaan vertellen, maar wanneer en hoe we dat gaan doen. 

Toch is de realiteit dat we vaak niet zoveel liefde voelen voor onze naasten. Hoe krijg je dat? In 1 Johannes 4 staat: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad”. Het begint allemaal bij Zijn liefde voor ons. Hij houdt zo geweldig veel van ons! Wij kunnen anderen alleen liefhebben tot de mate dat we weten dat we zelf geliefd zijn. Als we de onvoorwaardelijke liefde van God steeds meer leren kennen, kunnen we ook steeds meer anderen liefhebben zonder daar iets voor terug te willen. Die onbaatzuchtige liefde zorgt ervoor dat we niet meer zo bezig zijn met hoe mensen reageren. Dat is de liefde waar 1 Korinthe 13 het over heeft. 

Wanneer onze relatie met God zich verdiept (zie Efeze 3:14-21) en we vragen om meer liefde en compassie voor andere mensen, zal ons hart steeds meer gaan kloppen als Gods hart. En zo ga jij de mensen zien zoals Jezus de mensen ziet!

Neem de komende dagen de tijd om eerlijk naar te zijn naar God toe en vraag Hem om je hart te vullen met compassie en liefde voor de mensen om je heen. Je kan de woorden van het lied ‘Hosanna’ gebruiken als gebed naar God toe. 

Joshua en Noah

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *