Harro Mulder komt, zoals hij het zelf zegt, 'in drie fases' tot geloof. Zijn leven verandert radicaal en hij betrekt God bij alles, juist ook bij zijn bedrijf. In dit mooie gesprek met Luuk deelt Harro Mulder meer over zijn verhaal.