God wil de nummer één in jouw leven zijn!

“Toen zei Elia tegen hen: “Grijp de profeten van Baäl! Zorg dat niemand ontsnapt!” Ze grepen hen en Elia liet hen naar de beek Kison brengen. Daar liet hij hen doden.” (1 Koningen 18:40, BB)

Zondag lazen we dat na het vuur alle Israëlieten tot geloof kwamen. Dit was echter niet het enige gevolg van het offer van Elia, er gebeurde nog veel meer in Israël!

Meteen nadat het vuur is gevallen lees je dat Elia alle profeten van Baäl en Asjera laat vermoorden. Doordat Elia heeft bewezen dat God echt is heeft hij ook de autoriteit over het land weer gekregen. Hij zorgt ervoor dat de profeten van Baäl en Asjera een kopje kleiner gemaakt worden. Hierdoor zullen de leugens over dat de afgoden koning zijn uit het land verdwijnen en zal God weer vereerd worden door het volk. Hoe vet is dat!

Een paar dagen geleden heb je ook gelezen over de afgoden van Baäl en Asjera. Toen hadden ze nog veel te zeggen binnen Israël, nu zijn ze dood. Als het goed is heb jij toen ook nagedacht over wat profeten van afgoden zijn in jouw leven. Als je dat toen niet hebt gedaan wil ik je nu uitdagen om dat alsnog te doen. 

Ik geloof dat God jou uitdaagt om te vragen voor datzelfde vuur. Als je dit doet geloof ik dat het vuur zal komen, omdat het ook Gods verlangen is dat je dit ontvangt. Door te bidden voor vuur geef je God opnieuw de autoriteit over jouw leven. Alle profeten van Baäl zullen dan uit je leven verwijderd worden. Je hoeft dan niet meer naar ze te luisteren, want God zal dan altijd de nummer één in je leven zijn!