God is Goed

God is good all the time. All the time God is Good, because that is His nature.

Toen ik voor een paar weken in Kenia was was dit een zin die ik veel hoorde. Elke keer als een pastor begon met spreken zei hij: “God is good”, waarop de gemeente antwoordde: “All the time”. Daarop zei de pastor weer: “All the time” En als laatst zei de gemeente dan: “God is Good because that is His nature.”

Dit is een zin die ik mij eigen heb gemaakt. Er zit namelijk zoveel waarheid in.

God is altijd goed, dat is namelijk wie Hij is. God doet niet alleen goed, maar Hij is goed.

God heeft geen last van een chagrijnige bui. Hij stapt nooit met het verkeerde been uit bed. God is de bedenker en de bron van al het goede. 

De Bijbel vertelt ons:

  • Dat we zullen gaan begrijpen dat Zijn goedheid niet te begrijpen is. (Efeziërs 3:19)
  • Dat we mogen leren om te proeven van Zijn goedheid. (Psalm 34:9)  

Gods goedheid heeft niks te maken met hoe ik mij voel, wat ik denk of ik gezond ben. Het kan zijn dat je je op het moment niet goed voelt, maar dat verandert niks aan de goedheid van God. 

Het helpt mij om, juist op de momenten dat het niet goed gaat, mij zelf eraan te herinneren dat God goed is en Hem daarvoor te danken. Kan jij God ook danken voor Zijn goedheid, hoe je je nu ook voelt?

Bid je weer mee?

“Dank U Vader, Dank U dat U goed bent. Dank U wel dat U altijd beter bent dan ik kan bedenken. Wilt U mij steeds meer laten zien hoe goed U bent? In Jezus’ naam. Amen”