God geeft je bovennatuurlijk geloof!

“Daarna zei Elia tegen koning Achab: “Ga wat eten, want ik hoor het geluid van een stortregen al.” Achab vertrok om te gaan eten. Maar Elia klom naar de top van de Karmel. Daar knielde hij op de grond neer met zijn gezicht tussen zijn knieën. Toen zei hij tegen zijn dienaar: “Klim verder omhoog en kijk in de richting van de zee [ of je al regen ziet komen ].” De man klom omhoog en keek, maar zei: “Er is nog niets te zien.” Toen zei Elia: “Ga nog een keer kijken.” Hij stuurde hem zeven keer. Bij de zevende keer zei zijn dienaar: “Ik zie een wolkje zo groot als een hand uit de zee opstijgen.” Toen zei Elia: “Ga naar koning Achab en zeg: ‘Span uw paarden voor de wagen en rijd naar huis. Laat u niet tegenhouden door de stortregen.’ ” Intussen werd de lucht razendsnel zwart van regenwolken. De wind stak op en het begon te stortregenen. Koning Achab reed op zijn wagen naar Jizreël.” (1 Koningen 18:41-45, BB)

In dit stuk lees je over het derde gevolg van het vuur dat op het offer van Elia viel: een bovennatuurlijk geloof. Het is eigenlijk super bizar als je je beseft wat er hier gebeurd. Elia zegt tegen Achab dat hij het geruis van de regen al hoort terwijl er, wanneer hij gaat kijken, nog geen wolkje aan de lucht te zien is. 

Elia weet het zeker: God heeft hem regen beloofd, dus er gaat regen komen, ook al ziet hij het nog niet. Elia blijft volhouden tot er (na zeven keer!) een piepklein wolkje aan de lucht is. Uiteindelijk mondt dit wolkje razendsnel uit in een stortbui, zoals God had gezegd!

Dit bovennatuurlijke geloof is ook een gevolg van het vuur van God in jouw leven! Als God jouw hart in vuur en vlam voor Hem zet zul je gaan merken dat je Hem zal gaan vertrouwen in alles. Ook wanneer je dit niet meteen ziet. Jouw omgeving zal meer van Jezus gaan zien, ook als je niet gelijk verandering merkt. Jouw hart zal meer op dat van Jezus gaan lijken, ook als je dit niet meteen voelt. 

God wil je geloof geven, zodat voor Hem kan gaan, wat je gevoel ook zegt. Je mag Hem hierom vragen, Hij heeft het al voor je klaarliggen!