Geroepen?

Afgelopen zondag hebben we gezien dat Jezus voor ons allemaal persoonlijk is gestorven en dat we allemaal een verhaal met Hem hebben. Hoe mooi dit verhaal ook is, je kan denken: ben ik wel geroepen om het te vertellen? Ben ik bekwaam genoeg om het te delen? Is dat niet iets voor de ‘evangelisten’, die daar speciaal voor zijn aangewezen en dat talent hebben gekregen? 

Als iemand op het punt staat om te overlijden zijn de laatste woorden geen woorden die nergens over gaan. Het zijn vaak woorden waar goed over is nagedacht; een laatste wijsheid of iets dat de persoon nog graag speciaal wilt delen met geliefden. 

Net voordat Jezus naar de hemel ging, terug naar de Vader, waren Zijn laatste woorden een opdracht voor Zijn discipelen. Deze woorden staan bekend als ‘De Grote Opdracht’. In Marcus 16 lezen we hoe Jezus Zijn volgelingen roept om de wereld in te gaan en het evangelie te prediken aan alle schepselen. Wij hebben ervoor gekozen om Hem te volgen, dus ook ons roept Hij om het evangelie, het goede nieuws, ons verhaal, te delen met de mensen om ons heen!  

Dat dit Jezus’ laatste woorden waren, betekent dat dit ongelofelijk belangrijk voor Hem is. Maar niet alleen in dit gedeelte lezen we hierover. De Bijbel staat vol met teksten die ons aanmoedigen om te vertellen over de grote dingen die Jezus heeft gedaan. Wij allemaal, kinderen van God, mogen en kunnen het evangelie delen! 

Of je het evangelie wil delen is een vraag van God aan jou. God is een goede Vader en Hij houdt van jou. Hij zal je nooit dwingen om iets te doen of iets van je vragen dat jij niet kan. Of je er nou wel of niet voor kiest om te getuigen van wat God heeft gedaan in je leven, het zal Gods liefde voor jou niet veranderen. 

Wel zijn wij gemaakt om een licht te zijn in de wereld. Sterker nog, om hét licht van de wereld te zijn. Het is ons doel om te schijnen! Als je een lamp aansteekt zet je er niet iets overheen, maar zet je het op een standaard zodat mensen het zien. (Zie Mattheüs 5:15)

Zo ben jij gemaakt om het licht van Jezus te laten zien. Dit kan als een grote last of verantwoordelijkheid voelen, maar het is in werkelijkheid een groot voorrecht. Het helpt niet alleen anderen, maar ook jezelf om te groeien in je relatie met Jezus. Als je diesel gooit in een auto met benzinemotor kan je misschien wel een stukje rijden, maar de auto zal nooit tot zijn volledige potentie komen. 

Jezus heeft het beste met ons voor, en als wij doen waar Hij ons voor heeft gemaakt leven wij in onze volledige potentie. Hij weet wat goed voor ons is! Hij heeft ons als een licht gemaakt en wil onze levens gebruiken om die van anderen te redden en te veranderen. 

Wat houdt jou nog tegen om mensen om je heen over God te vertellen? Deel dit met Hem en vraag Hem om jou hierin te helpen! 

Joshua en Noah

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *