Geloof = Vertrouwen?

Vandaag kijken we naar wat het betekent om in geloof te vertrouwen op God. In het leven van Jozua zien we hiervan een mooi voorbeeld. Jozua was een van de rechters van het volk Israël en de opvolger van Mozes. Voordat Jozua het volk gaat leiden kennen we hem als één van de 12 verspieders.

God had het volk Israël bevrijd uit de slavernij van Egypte en nu zwierf het rond in de woestijn. Er was hun een land beloofd, Kanaän. God had aan Mozes de opdracht gegeven om mannen het beloofde land te laten verkennen. Twaalf mannen, uit elke stam één, werden gekozen en op pad gestuurd. Na de verkenning kwamen deze twaalf mannen terug en brachten verslag uit van wat ze hadden gezien.

Bij hun terugkomst zien we dat de twaalf verspieders verdeeld zijn in twee groepen. Tien verspieders die geïntimideerd waren door wat ze hadden gezien en twee verspieders die hun geloof stelden in God. De tien geïntimeerde verspieders vertellen aan het volk alle obstakels die er waren om het land in te nemen en laten hun ongeloof duidelijk merken. Kaleb en Jozua laten een tegengeluid horen, ze sporen het volk juist aan om het land binnen te trekken en vertrouwen daarbij op God: ‘Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hen.’ (Numeri 14:9) Het leek wel alsof Kaleb en Jozua al dachten aan de tekst uit 2 Korintiërs 5:7. ‘Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen.’

Jozua en Kaleb kiezen ervoor om te wandelen in geloof en de andere tien verspieders kiezen ervoor om te wandelen door wat ze hadden gezien. Wat is de beste keus? Dat lezen we een paar verzen verderop: ‘Jullie zullen het land waarvan ik gezworen heb dat je er zou wonen, niet binnengaan, met uitzondering van Kaleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun.’ (Numeri 14:30)

Wat een prachtig voorbeeld waar we ook vandaag nog van mogen leren! Als mensen worden we snel geïntimideerd door wat we ons heen zien gebeuren. Ook wij mogen leren leven net zoals Jozua en Kaleb. Niet vertrouwen op datgene wat we om ons heen zien, maar vertrouwen op de beloften van God.

Bedenk eens een voorbeeld van een gebeurtenis die veel indruk op jou heeft gemaakt. Hoe zou je daar Gods woord tegenover kunnen zetten?

Wouter

Meld je nu aan voor in Vuur en Vlam, een e-mailserie geschreven door jongeren, speciaal voor jongeren.

* verplicht
    *